zdjecie
prof. dr hab. inż.
Piotr Kulczycki
profesor zwyczajnyPiotr Kulczycki, Lista publikacji

| Książki i monografie (wybrane pozycje)

| Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane pozycje)

| Rozdziały w pracach zbiorowych (wybrane pozycje)

| Czynny udział w konferencjach naukowych

    Wybrane pozycje podane są w CV.