zdjecie
prof. dr hab. inż.
Piotr Kulczycki
profesor zwyczajnyStopnie i tytuły:

prof. nauki techniczne, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, 2007.
dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, 1999.
dr inż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, 1991.
mgr Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki, 1987.
mgr inż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, 1983.

Przebieg kariery naukowej:

2000- Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych; od docenta do profesora zwyczajnego; 2009-11 – kierownik Centrum Statystycznych Metod Analizy Danych, od 2011 – kierownik Centrum Informatycznych Metod Analizy Danych.
2014- Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; profesor zwyczajny; od 2014 – kierownik Zespołu Technik Informacyjnych i Badań Systemowych.
1987-2014 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; od asystenta-stażysty do profesora zwyczajnego; 2000-03 – kierownik Zakładu Teorii Sterowania, 2003-07 – kierownik Zakładu Automatyki, 2007-10 – kierownik Katedry Automatyki, 2010-13 kierownik Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych.
1997-98 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej; adiunkt.
1992-93 Aalborg University (Dania), Department of Control Engineering; profesor wizytujący.

Charakterystyka zawodowa:

 • autor 3 książek o charakterze monograficznym;
 • autor 54 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 34 z listy JCR (Journal Citation Reports), m.in. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, IEEE Transactions on Neural Network, IEEE Transactions on Automatic Control, Fuzzy Sets and Systems, Applied Mathematical Modelling;
 • autor 45 rozdziałów w pracach zbiorowych;
 • uczestnik i autor publikacji w materiałach 106 konferencji naukowych, w tym IFAC World Congress, IEEE World Congress on Computational Intelligence, IMACS World Congress on Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation;
 • edytor 3 prac zbiorowych;
 • edytor 4 zeszytów specjalnych czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych;
 • członek 23 komitetów programowych czasopism naukowych, w tym dwóch Editor-in-Chief;
 • członek 97 komitetów programowych konferencji naukowych;
 • członek 10 organizacji naukowych, w tym IFAC Technical Committee „Distributed Parameter Systems” oraz Senior Member IEEE;
 • członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk;
 • członek Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki, Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk;
 • uczestnik 9 projektów, w tym 5 międzynarodowych;
 • beneficjent 15 zagranicznych rządowych stypendiów naukowych;
 • beneficjent 13 odznaczeń i nagród;
 • promotor 7 doktoratów, w tym 4 z wyróżnieniem;
 • promotor 49 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Zainteresowania pozazawodowe:

 • historia starożytna i okresu napoleońskiego,
 • muzyka klasyczna,
 • ogrodnictwo,
 • turystyka międzynarodowa.