Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa)  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams,publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Żogały-Siudem. Obrona rozpocznie się o godzinie 12:00. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dobór zmiennych w modelach liniowych z wykorzystaniem indeksów wielowymiarowych” Promotor: Prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz Instytut Podstaw Informatyki PAN Dziedzina – nauki …

Obrona rozprawy doktorskiej Read More »

Profesor Maria Ganzha wśród 10 najwybitniejszych ekspertek w zakresie AI w Polsce

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że dr hab. Maria Ganzha, prof. IBS PAN znalazła się wśród 10 najwybitniejszych ekspertek w zakresie AI w konkursie TOP 100 Women in AI in Poland ! Profesor Maria Ganzha była nominowana i zwyciężyła w kategorii AI Research. Profesor Maria Ganzha jest obecnie Koordynatorem Technicznym Projektu ASSIST-IoT (Horizon 2020) i będzie kierownikiem …

Profesor Maria Ganzha wśród 10 najwybitniejszych ekspertek w zakresie AI w Polsce Read More »

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek)  odbędzie się w budynku Instytutu, w sali 200,  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Pawła Ładyżyńskiego. Obrona rozpocznie się o godzinie 13:00. Tytuł rozprawy doktorskiej:„Modelowanie niepewnych preferencji w systemach rekomendacyjnych” PromotorProf. dr hab. Przemysław GrzegorzewskiInstytut Badań Systemowych PAN Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja Przewód …

Obrona rozprawy doktorskiej Read More »

Konkurs na dyrektora

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Systemowych PANw Warszawie na 4-letnią kadencję  Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana …

Konkurs na dyrektora Read More »

Wręczenie Orderu Palm Akademickich Profesorowi Romanowi Słowińskiemu

W kwietniu 2022 roku, w Ambasadzie Republiki Francuskiej odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Palm Akademickich Profesorowi Romanowi Słowińskiemu, Wiceprezesowi PAN i naszemu pracownikowi. Wyróżnienie to zostało nadane przez  Premiera Republiki Francuskiej Profesorowi Jerzemu Duszyńskiemu, Prezesowi PAN i Profesorowi Romanowi Słowińskiemu za ich osiągnięcia i wkład w rozwój stosunków francusko-polskich w dziedzinie akademickiej i naukowej. Order …

Wręczenie Orderu Palm Akademickich Profesorowi Romanowi Słowińskiemu Read More »

Profesor Janusz Kacprzyk z kolejnym doktoratem honorowym

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał doktorat honorowy w Azerskim Państwowym Uniwersytecie Nafty i Przemysłu w Baku (Azerbaijan State Oil and Industry University), w Baku, w Azerbejdżanie.  Azerski Państwowy Uniwersytet Nafty i Przemysłu obchodził ostatnio 100-lecie istnienia. Powstał, jako Azerska Państwowa Akademia Nafty, Azerbaijan State Oil Academy, w czasach, gdy kraj ten był …

Profesor Janusz Kacprzyk z kolejnym doktoratem honorowym Read More »

Zmarł profesor Jan Studziński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora naszego instytutu, Jana Studzińskiego.  Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia. Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z IBS PAN

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek)  odbędzie się, w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Pawła Szmeji. Obrona rozpocznie się o godzinie 15:30. Rozprawa doktorska:„Computing multidimensional semantic similarity in ontologies”(„Wyznaczanie wielowymiarowego podobieństwa semantycznego w ontologiach”) Promotor Dr hab. Maria GanzhaInstytut Badań Systemowych PAN Promotor pomocniczy Dr …

Obrona rozprawy doktorskiej Read More »

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. (czwartek)  odbędzie się, w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Michała Drozdowicza. Obrona rozpocznie się o godzinie 18:00. Rozprawa doktorska: „Semantic technologies for support of access control to data and services in the Internet of Things” („Semantyczne wspomaganie kontroli dostępu do danych …

Obrona rozprawy doktorskiej Read More »

Skip to content