Współpraca międzynarodowa

Instytut Badań Systemowych PAN uzyskał znaczącą w świecie pozycję wśród jednostek naukowo-badawczych świata zajmujących się zbliżoną problematyką naukową. Wyraża się to znaczną liczbą umów i porozumień o współpracy naukowej z czołowymi instytucjami naukowymi i uniwersytetami, dużą liczbą wspólnych publikacji w czasopismach zagranicznych, udziałem pracowników IBS PAN w realizacji wspólnych projektów badawczych i wykładach zagranicznych, wzajemnych wizytach uczonych oraz organizacji konferencji naukowych w kraju i za granicą.

Wśród zagranicznych instytucji współpracujących wymienić można:

Australia University of Ballarat
Belgia Uniwersytet w Gandawie
Bułgaria Centrum Inżynierii Biomedycznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia
Bułgaria Institute for Parallel Processing BAS, Sofia
Chińska Republika Ludowa Chińska Akademia Nauk, Pekin
Czechy Instytut Teorii Informacji i Automatyzacji Czeskiej Akademii Nauk, Praga
Finlandia Åbo Akademi, Uniwersytet w Turku
Francja Uniwersytet w Nancy
Hiszpania Instytut Badawczy Sztucznej Inteligencji, Barcelona
Korea Południowa Instytut Badawczy Informatyki i Elektroniki, Taejon
Meksyk Instytut Technologii w Tijuana
Norwegia Telenor Satellite Services, Oslo
Rosja Instytut Informatyki i Automatyzacji  Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg
Rosja Instytut Analizy Systemowej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
Rosja Joint Supercomputer Center of RAS, Moskwa
RPA Uniwersytet Natalski
Tajwan Graduate Institute of Management Sciences, Tamkang University
Ukraina Politechnika Lwowska
USA DePaul University, Chicago
Węgry Budapeszteński Uniwersytet Techniki i Ekonomii
Wielka Brytania Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet w Bristolu, University of Oxford
Włochy Uniwersytet w Sienie, ENEA, Uniwersytet w Genui

Osiągnięcia badawcze Instytutu oraz jego pozycja dają podstawę do uczestniczenia w licznych międzynarodowych projektach, szczególnie tych wykonywanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej.

Ponadto Instytut Badań Systemowych PAN aktywnie uczestniczy w wielostronnej współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów (IIASA), która obejmuje przedsięwzięcia naukowe, organizacyjne oraz związane z upowszechnianiem wyników badań.

Instytut prowadzi współpracę zarówno w ramach umów Polskiej Akademii Nauk i na podstawie porozumień bezpośrednich, jak również kontaktów nieformalnych. Zakres współpracy przybiera rozmaite formy: konkretne projekty (przewidziane w porozumieniach), wspólne prace badawcze naukowców, wspólne publikacje, konsultacje, udział w konferencjach.

Skip to content