Konferencje współorganizowane przez IBS PAN

Instytut Badań Systemowych PAN współorganizuje obecnie kilka konferencji naukowych: IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’22 (IEEE #57118) 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS 2022 (IEEE #54150, ranked B in CORE) Twentieth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Networks IWIFSGN’2022 XVI Conference Polish Operational and Systems Research Society BOS/SOR 2022
Czytaj więcej

Best paper award dla naukowców z IBS PAN na konferencji FUZZ-IEEE 2022

Nasi pracownicy są współautorami referatu wyróżnionego nagrodą „Best paper award” na konferencji FUZZ-IEEE, odbywającej się w  ramach Światowego Kongresu Inteligencji Obliczeniowej (WCCI’2022), w Padwie, Włochy, w dniach 18-23 lipca 2022 roku.  Nagrodzony referat zatytułowany jest:   „Confidence path regularization for handling label uncertainty in semi-supervised learning: use case in bipolar disorder monitoring” i jego autorami
Czytaj więcej

Profesor Witold Pedrycz otrzymał doktorat honorowy

Z najwyższym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Witold Pedrycz otrzymał doktorat honorowy w AzerskimPaństwowym Uniwersytecie Nafty i Przemysłu w Baku (Azerbaijan State Oil and Industry University), w Baku, w Azerbejdżanie.  Azerski Państwowy Uniwersytet Nafty i Przemysłu obchodził niedawno 100-lecie istnienia. Powstał, jako Azerska Państwowa Akademia Nafty, Azerbaijan State Oil Academy, w czasach, gdy kraj ten był światowym centrum
Czytaj więcej

Profesor Janusz Kacprzyk z kolejnym doktoratem honorowym

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał doktorat honorowy Politechniki Częstochowskiej. Uroczysta ceremonia odbyła się w dniu 27 czerwca 2022 r. Na tej samej uroczystości nadano doktorat honorowy Politechniki Częstochowskiej również  Profesorowi Jackowi Maciejowi Żuradzie, byłemu pracownikowi naszego Instytutu. Politechnika Częstochowska stanowi jeden z najsilniejszych ośrodków naukowych w zakresie inteligencji obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji i od
Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa)  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams,publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Żogały-Siudem. Obrona rozpocznie się o godzinie 12:00. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dobór zmiennych w modelach liniowych z wykorzystaniem indeksów wielowymiarowych” Promotor: Prof. dr hab. inż. Szymon JaroszewiczInstytut Podstaw Informatyki PAN Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne
Czytaj więcej

Profesor Maria Ganzha wśród 10 najwybitniejszych ekspertek w zakresie AI w Polsce

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że dr hab. Maria Ganzha, prof. IBS PAN znalazła się wśród 10 najwybitniejszych ekspertek w zakresie AI w konkursie TOP 100 Women in AI in Poland ! Profesor Maria Ganzha była nominowana i zwyciężyła w kategorii AI Research. Profesor Maria Ganzha jest obecnie Koordynatorem Technicznym Projektu ASSIST-IoT (Horizon 2020) i będzie kierownikiem
Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek)  odbędzie się w budynku Instytutu, w sali 200,  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Pawła Ładyżyńskiego. Obrona rozpocznie się o godzinie 13:00. Tytuł rozprawy doktorskiej:„Modelowanie niepewnych preferencji w systemach rekomendacyjnych” PromotorProf. dr hab. Przemysław GrzegorzewskiInstytut Badań Systemowych PAN Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja Przewód
Czytaj więcej

Konkurs na dyrektora

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Systemowych PANw Warszawie na 4-letnią kadencję  Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana
Czytaj więcej

Wręczenie Orderu Palm Akademickich Profesorowi Romanowi Słowińskiemu

W kwietniu 2022 roku, w Ambasadzie Republiki Francuskiej odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Palm Akademickich Profesorowi Romanowi Słowińskiemu, Wiceprezesowi PAN i naszemu pracownikowi. Wyróżnienie to zostało nadane przez  Premiera Republiki Francuskiej Profesorowi Jerzemu Duszyńskiemu, Prezesowi PAN i Profesorowi Romanowi Słowińskiemu za ich osiągnięcia i wkład w rozwój stosunków francusko-polskich w dziedzinie akademickiej i naukowej. Order
Czytaj więcej

Profesor Janusz Kacprzyk z kolejnym doktoratem honorowym

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał doktorat honorowy w Azerskim Państwowym Uniwersytecie Nafty i Przemysłu w Baku (Azerbaijan State Oil and Industry University), w Baku, w Azerbejdżanie.  Azerski Państwowy Uniwersytet Nafty i Przemysłu obchodził ostatnio 100-lecie istnienia. Powstał, jako Azerska Państwowa Akademia Nafty, Azerbaijan State Oil Academy, w czasach, gdy kraj ten był
Czytaj więcej

Skip to content