Zmarł profesor Jan Studziński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora naszego instytutu, Jana Studzińskiego.  Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia. Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z IBS PAN

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek)  odbędzie się, w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Pawła Szmeji. Obrona rozpocznie się o godzinie 15:30. Rozprawa doktorska:„Computing multidimensional semantic similarity in ontologies”(„Wyznaczanie wielowymiarowego podobieństwa semantycznego w ontologiach”) Promotor Dr hab. Maria GanzhaInstytut Badań Systemowych PAN Promotor pomocniczy Dr
Czytaj więcej

Profesor Janusz Kacprzyk z tytułem Fellow of AAIA

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Janusz KACPRZYK został wyróżniony tytułem Fellow of AAIA. Asia-Pacific Artificial Intelligence Association (AAIA) to stowarzyszenie naukowe skupiające ok. 400 akademików z całego świata, wybitnych specjalistów z szeroko rozumianej informatyki, w szczególności sztucznej inteligencji. Tytuł Fellow of AAIA nadano między innymi uczonym ze Stanford University, Princeton University, MIT, California
Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. (czwartek)  odbędzie się, w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Michała Drozdowicza. Obrona rozpocznie się o godzinie 18:00. Rozprawa doktorska: „Semantic technologies for support of access control to data and services in the Internet of Things” („Semantyczne wspomaganie kontroli dostępu do danych
Czytaj więcej

Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał nagrodę Scientific Excellence Award of EUSFLAT

Z wielka radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu Profesorowi Januszowi Kacprzykowi  przez European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) nagrody Scientific Excellence Award. EUSFLAT jest europejskim towarzystwem naukowym gromadzącym naukowców z całego świata zajmujących się logiką rozmytą i jej zastosowaniami. To kolejna nagroda potwierdzająca wspaniały dorobek naukowy Profesora Janusza Kacprzyka i uznanie jakim się ten
Czytaj więcej

Profesorowie IBS PAN z tytułami Fellow of IFSA

Z dużą przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że pracownicy naukowi naszego instytutu, Profesor Eulalia Szmidt i Profesor Sławomir Zadrożny, zostali wyróżnieni tytułami Fellow of IFSA. International Fuzzy Systems Association (IFSA) to międzynarodowa organizacja powołana do wspierania, rozwoju i promowania badań w zakresie teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej oraz ich zastosowań. Tytuł Fellow of IFSA przyznawany jest w
Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Przemysława Pyzela odbędzie się 28 września 2021 r. (wtorek). Obrona rozpocznie się o godzinie 14:00 w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams. Rozprawa doktorska:„Wielokryterialne podejście do rozwiązywania zagadnienia załadunku z wyborem” PromotorProf. dr hab. Ewa BednarczukInstytut Badań Systemowych PAN Wszczęcie przewodu – 23 marca 2018 roku. Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczneDyscyplina – informatyka techniczna
Czytaj więcej

Konferencja MIDI 2021

Instytut Badań Systemowych PAN jest współorganizatorem konferencji naukowej zatytułowanej  9th Machine Intelligence and Digital Interaction (MIDI 2021), która odbędzie się w trybie wirtualnym w dniach 9-10 grudnia 2021 r. Termin nadsyłania referatów upływa 4 października 2021 r. Zachęcamy do udziału w konferencji i odwiedzania jej strony.

Czołowe pozycje naukowców z IBS PAN w rankingu informatyków

W popularnym rankingu informatyków z całego świata Guide2Research, sporządzonym na podstawie h-indexu, liczby cytowań oraz liczby wpisów w DBLP (zgodnie ze stanem na dzień 8 lipca 2021 roku) znajduje się 12 naukowców z Polski. Wśród nich 4 osoby to naukowcy zatrudnieni w IBS PAN (w kolejności pozycji w rankingu): Profesor Roman Słowiński (pierwsza afiliacja Politechnika
Czytaj więcej

Skip to content