Strona główna » Aktualności

Zmarł Profesor Krzysztof Kiwiel (data uroczystości pogrzebowych)

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Krzysztofa Kiwiela. Profesor Krzysztof Kiwiel był wybitnym specjalistą w zakresie optymalizacji. Był autorem wielu szeroko cytowanych artykułów,  zamieszczonych w prestiżowych czasopismach naukowych i nowatorskich koncepcji, zarówno teoretycznych, jak i zastosowaniowych. Pełnił wiele funkcji w instytucie i był aktywnym członkiem Rady Naukowej IBS PAN. Był też Dobrym Kolegą, zawsze chętnym
Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2023 r.  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Grzegorza Gołaszewskiego. Obrona rozpocznie się o godzinie 11:30. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykrywanie śladów cząstek długożyciowych w eksperymencie LHCb (CERN, Genewa) metodami analizy danych i inteligencji obliczeniowej” Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr
Czytaj więcej

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem Rady Kierowniczej Towarzystwa IEEE SMC

Z wielkim zadowoleniem przyjęlismy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk  został wybrany na kadencję 2023 – 2025 do Rady Kierowniczej (Board of Governors) Towarzystwa Systemów, Człowieka i Cybernetyki (Systems, Man andCybernetics Society) Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE – Instutute of Electrical and Electronic Engineers). Profesor Kacprzyk pełni podobną funkcję od wielu lat (obecnie w kadencji
Czytaj więcej

Profesor Janusz Kacprzyk z doktoratem honorowym Uniwersytetu Aurel Vlaicu

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o kolejnych wyrazach uznania dla osiągnięć  Profesora Janusz Kacprzyk, który  otrzymał właśnie doktorat honorowy Uniwersytetu Aurel Vlaicu w Aradzie (Rumunia) https://www.uav.ro/en/. Ten dynamicznie rozwijający się uniwersytet nosi imię Aurela Vlaicu, inżyniera i pioniera lotnictwa w Rumunii.  Serdecznie gratulujemy !  

Profesor Roman Słowiński otrzymał Nagrodę Humboldta

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Roman Słowiński, pracownik naszego Instytutu, otrzymał Humboldt Research Award, za całokształt dorobku naukowego. Nagrodę tę przyznaje niemiecka Fundacja im. Alexandra von Humboldta. Profesor Słowiński jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, laureatem wielu nagród za działalność naukową, w tym Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Naukowej Prezesa PAN, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Złotego
Czytaj więcej

Medale dla Profesorów Janusza Kacprzyka i Witolda Pedrycza

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk oraz Profesor Witold Pedrycz z IBS PAN zostali udekorowaniMedalami  Jubileuszowymi Ministra Edukacji Azerbejdżanu z okazji 100-lecia istnienia Azerskiego Państwowego Uniwersytetu Nafty i Przemysłu w Baku (Azerbaijan State Oil and Industry University in Baku). Obaj Profesorowie są doktorami honoris causa tego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy !

Profesor Leszek Rutkowski z kolejnymi prestiżowymi wyróżnieniami

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że nasz pracownik, Profesor Leszek Rutkowski, został członkiem  Academia Europaea w sekcji informatyka. Academia Europaea jest pozarządowym europejskim stowarzyszeniem funkcjonującym na zasadzie akademii. Została utworzona w roku 1988 i jej jej celem jest promocja edukacji i nauki. Posiada obecnie około 5000 członków, wybitnych naukowców w swojej dziedzinie. Wśród członków Academia
Czytaj więcej

Profesor Roman Slowinski otrzymał doktorat honorowy

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Roman Słowiński otrzymał tytuł doktora honoris causa w Hellenic Mediterranean University (HMU – Grecki Uniwersytet Śródziemnomorski) w Heraklionie.   W laudacji wskazano wybitny wkład prof. Romana Słowińskiego w rozwój badań operacyjnych i inteligentnych systemów wspomagania decyzji stosowanych m.in. w ekonomii i zarządzaniu. Relacja z wydarzenia, wraz z wykładem laureata jest
Czytaj więcej

Konferencje współorganizowane przez IBS PAN

Instytut Badań Systemowych PAN współorganizuje obecnie kilka konferencji naukowych: IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’22 (IEEE #57118) 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS 2022 (IEEE #54150, ranked B in CORE) Twentieth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Networks IWIFSGN’2022 XVI Conference Polish Operational and Systems Research Society BOS/SOR 2022
Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2022 r.  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Sławomira Dadasa. Obrona rozpocznie się o godzinie 17:00. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Iteracyjne metody wykrywania hierarchicznych struktur jednostek nazewniczych” Promotor: Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz Instytut Badań Systemowych PAN Promotor pomocniczy:
Czytaj więcej

Skip to content