Struktura Instytutu

Zakład Modelowania i Optymalizacji Układów Dynamicznych

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan Sokołowski

Tematyka badań:

 • Analiza stabilności i wrażliwości dla zadań sterowania optymalnego nieliniowych układów dynamicznych.
 • Modelowanie matematyczne, sterowanie i optymalizacja nieliniowych, sprężystych struktur mechanicznych.
 • Teoretyczne i numeryczne aspekty optymalizacji kształtu.
 • Nieliniowe zagadnienia brzegowe typu paraboliczno-hiperbolicznego.
 • Problemy teoretyczne optymalizacji wektorowej w częściowo uporządkowanych wektorowych przestrzeniach topologicznych.

Współpraca: prof. dr hab. Alexey Tretiakow

Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Prof. dr hab. Ewa Bednarczuk
 • 322
 • 392
 • Ewa.Bednarczuk
 • Prof. dr inż. Irena Lasiecka
 • 323
 • 233
 • Irena.Lasiecka
 • Prof. Nikolai Osmolovskii
 • 323
 • 233
 • Nikolai.Osmolovskii
 • Prof. dr hab. inż. Jan Sokołowski
 • 324
 • 229
 • Jan.Sokolowski
 • Dr hab. inż. Andrzej Myśliński
 • 221
 • 258
 • Andrzej.Myslinski
 • Dr Krzysztof Leśniewski
 • 312
 • 187
 • Krzysztof.Lesniewski
 • Dr Krzysztof Rutkowski
 • 312
 • 187
 • Krzysztof.Rutkowski
 • Dr Katarzyna Szulc
 • 333
 • 215
 • Katarzyna.Szulc
 • Dr inż. Anna Węsierska (Jezierska)
 • 333
 • 215
 • Anna.Jezierska
 • Mgr Rafał Bieńkowski
 • 315
 • 187
 • Rafal.Bienkowski
 • Mgr Giovanni Bruccola
 • 312
 • 187
 • Giovanni.Bruccola
 • Mgr Agnieszka Kaliszewska
 • 315
 • 187
 • Agnieszka.Kaliszewska
 • Mgr The Hung Tran
 • 312
 • 187
 • The.Hung.Tran

Zakład Systemów Inteligentnych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Tematyka badań:

 • Zastosowanie metod logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych i sieci neuronowych w inteligentnych systemach wspomagania decyzji i sterowania.
 • Inteligentne systemy wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz wspomagania podejmowania decyzji.
 • Metody analizy danych numerycznych, tekstowych i multimedialnych.
 • Metody uczenia maszynowego dla systemów wspomagania decyzji.
 • Wspomaganie podejmowania decyzji wielokryterialnych i wieloosobowych oraz osiągania consensusu.
 • Systemy wieloagentowe.
Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki
 • 312
 • 187
 • Andrzej.Cichocki
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
 • 220
 • 314
 • Janusz.Kacprzyk
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Krasławski
 • 219
 • 215
 • Andrzej.Kraslawski
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • 225
 • 524
 • Maciej.Krawczak
 • Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz
 • 212
 • 260
 • Witold.Pedrycz
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
 • 212
 • 260
 • Leszek.Rutkowski
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron
 • 219
 • 215
 • Andrzej.Skowron
 • Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
 • 212
 • 260
 • Roman.Slowinski
 • Prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt
 • 212
 • 260
 • Eulalia.Szmidt
 • Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny
 • 203a
 • 275
 • Slawomir.Zadrozny
 • Dr hab. Maria Ganzha
 • 321
 • 353
 • Maria.Ganzha
 • Dr hab. Marcin Paprzycki
 • 321
 • 353
 • Marcin.Paprzycki
 • Dr Paweł Bujnowski
 • 219
 •  
 • Pawel.Bujnowski
 • Dr inż. Tatiana Jaworska
 • 304
 • 223
 • Tatiana.Jaworska
 • Dr inż. Łukasz Sosnowski
 • 219
 • 265
 • Lukasz.Sosnowski
 • Dr inż. Grażyna Szkatuła
 • 212
 • 260
 • Grazyna.Szkatula
 • Dr inż. Paweł Szmeja
 • 320
 • 273
 • Pawel.Szmeja
 • Dr inż. Katarzyna Wasielewska‑Michniewska
 • 320
 • 273
 • Katarzyna.Wasielewska
 • Dr Piotr Wasilewski
 • 301
 • Piotr.Wasilewski

Zakład Metod Stochastycznych

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz

Tematyka badań:

 • Metody statystyczne w sterowaniu jakością i badaniach niezawodności.
 • Modelowanie złożonych systemów niezawodnościowych.
 • Procesy stochastyczne i ich zastosowanie w matematyce finansowej.
 • Systemy wspomagania decyzji wykorzystujące informacje niepewne i nieprecyzyjne.
 • Wnioskowanie statystyczne w przypadku występowania nieprecyzyjnych (rozmytych) informacji.
Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Gątarek
 • 322
 • 220
 • Dariusz.Gatarek
 • Prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 • 217
 • 207
 • Przemyslaw.Grzegorzewski
 • Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
 • 218
 • 120
 • Olgierd.Hryniewicz
 • Dr hab. inż. Marek Gągolewski
 • 313
 • 378
 • Marek.Gagolewski
 • Dr hab. Katarzyna Kaczmarek-Majer
 • 312
 • 187
 • K.Kaczmarek
  • Dr hab. inż. Jacek Malinowski
  • 325
  • 220
  • Jacek.Malinowski
  • Dr hab. Piotr Nowak
  • 216
  • 393
  • Piotr.Nowak
  • Dr hab. inż. Karol Opara
  • 313
  • 378
  • Karol.Opara
  • Dr hab. Maciej Romaniuk
  • 216
  • 393
  • Maciej.Romaniuk
 • Dr Barbara Żogała-Siudem
 • 313
 • 378
 • Barbara.Zogala
 • Mgr Kamil Kmita
 • 312
 • 187
 • Kamil.Kmita
 • Mgr inż. Filip Wichrowski
 • 312
 • 187
 • Filip.Wichrowski

Zakład Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka

Kierownik:
Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski

Tematyka badań:

 • Metody optymalizacji wielokryterialnej i teorii gier w zastosowaniu do analizy sytuacji kooperacyjnych i wspomagania negocjacji z użyciem interakcyjnych procedur komputerowych.
 • Analiza i modelowanie procesów społeczno-gospodarczych.
 • Metody i techniki analizy danych i teorii grafów w zastosowaniu do problemów sieciowych, w szczególności logistyczno-transportowych, a także rozwoju lokalnego i regionalnego.
Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski
 • 310
 • 269
 • Ignacy.Kaliszewski
 • Dr hab. Janusz Miroforidis
 • 322
 • 269
 • Janusz.Miroforidis
 • Dr hab. inż. Jan Owsiński
 • 203c
 • 213
 • Jan.Owsinski
 • Dr Justyna Berniak-Woźny
 • 310
 • 269
 • Justyna.Berniak-Wozny
 • Dr Przemysław Juszczuk
 • 310
 • 269
 • Przemyslaw.Juszczuk
 • Dr Volha Karelkina
 • 310
 • 269
 • Olga.Karelkina
 • Dr Dzmitry Padkapayeu
 • 310
 • 269
 • Dmitry.Podkopaev
 • Dr Marek Szelągowski
 • 310
 • 269
 • Marek.Szelagowski
 • Mgr inż. Krzysztof Sęp
 • 329
 • 245
 • Krzysztof.Sep
 • Mgr Michał Tuz
 • 303
 • 206
 • Michal.Tuz

Zakład Modelowania Komputerowego

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski

Tematyka badań:

 • Modelowanie matematyczne systemów statycznych i dynamicznych z zastosowaniami w technice, ochronie środowiska, ekonomii i medycynie.
 • Zastosowanie metod statystycznych i rozmytych do budowy modeli systemów.
 • Zintegrowane modelowanie matematyczne i komputerowe procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych.
 • Zastosowanie metod optymalizacji i sterowania optymalnego w kompleksowych systemach wspomagania decyzji w ochronie środowiska.
 • Rozwijanie efektywnych metod obliczeniowych w modelowaniu komputerowym: implementacje komputerowe, problemy interfejsu i wizualizacji wyników.
Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Prof. dr inż. Ryszard Kowalczyk
 • 315
 • 231
 • Ryszard.Kowalczyk
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
 • 214
 • 274
 • Zbigniew.Nahorski
 • Dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc
 • 336
 • 250
 • Piotr.Holnicki
 • Dr hab. Krzysztof Szkatuła
 • 330
 • 188
 • Krzysztof.Szkatula
  • Dr hab. Marko Tainio
  • 315
  • 231
  • Marko.Tainio
  • Dr hab. Jörg Verstraete
  • 315
  • 231
  • jorg.verstraete
  • Dr Mateusz Iskrzyński
  •  
  •  
  • Mateusz.Iskrzynski
  • Dr Jolanta Jarnicka
  • 311
  • 377
  • Jolanta.Jarnicka
  • Dr inż. Waldemar Jęda
  • 315
  • 377
  • Waldemar.Jeda
  • Dr inż. Andrzej Kałuszko
  • 205
  • 275
  • Andrzej.Kaluszko
  • Dr Marek Makowski
  • 336
  • 250
  • Marek.Makowski
  • Dr inż. Weronika Radziszewska
  • 315
  • 377
  • Weronika.Radziszewska
  • Dr inż. Jarosław Stańczak
  • 329
  • 245
  • Jaroslaw.Stanczak
  • Mgr Joanna Horabik-Pyzel
  • 311
  • 377
  • Joanna.Horabik

Centrum Informatycznych Metod Analizy Danych

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

Centrum Informatycznych Metod Analizy Danych prowadzi działalność badawczą,
doradczą i szkoleniową w zakresie zastosowań statystycznej analizy i eksploracji danych oraz metod współczesnych technik informacyjnych do zagadnień inżynierii, zarządzania, ekonometrii i biomedycyny.

Głównymi zagadnieniami podejmowanymi przez Centrum są:

 • prace naukowo-badawcze w dziedzinie nowoczesnych metod analizy i eksploracji danych,
 • zastosowanie technik przetwarzania informacji w szerokim zakresie zagadnień praktycznych,
 • statystyczne systemy inteligencji obliczeniowej,
 • układy wspomagania decyzji i sterowania,
 • modelowanie systemów rzeczywistych w warunkach niepewności,
 • nieparametryczne metody estymacji, również w przypadku danych rozmytych i przedziałowych.
Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
 • 215
 • 123
 • Piotr.Kulczycki
 • Dr hab. Małgorzata Charytanowicz
 • 301
 • 124
 • Malgorzata.Charytanowicz
 • Dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski
 • 301
 • 124
 • Piotr.A.Kowalski
 • Dr hab. inż. Szymon Łukasik
 • 301
 • 124
 • Szymon.Lukasik
 • Dr inż. Tomasz Rybotycki
 • 301
 • 124
 • Tomasz.Rybotycki

+ zespoły powoływane do realizacji podjętych zadań

Ośrodek Komputerowy

Kierownik:
mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

Sieć komputerowa IBS PAN umożliwia podłączenie około 200 urządzeń (serwerów, komputerów PC, notebooków, drukarek, skanerów). Zbudowana jest w oparciu o infrastrukturę gigabitową. Połączenie z Internetem jest realizowane poprzez Kampus Wola. Wykorzystuje łącze światłowodowe. Dostępu do sieci chroni firewall.

Podstawowe serwery sieci działają pod nadzorem systemów operacyjnych Solaris, Linux i serwerowych wersji systemów Windows. Stacje robocze użytkowników (PC, laptopy) działają pod kontrolą systemów operacyjnych Windows lub Linux. Mogą być przyłączone zarówno poprzez sieć przewodową jak i bezprzewodową. Możliwy jest również zdalny dostęp poprzez VPN.

Zarządzanie kontami użytkowników jest scentralizowane. Użytkownicy niezależnie od komputera, z którego się logują, mają do dyspozycji to samo środowisko pracy oraz zapewniony dostęp zarówno do lokalnych zasobów jak i zasobów przechowywanych na innych maszynach.

Inne usługi systemowe świadczone przez serwery to obsługa domeny ibspan.waw.pl (DNS), udostępnianie plików i drukarek w obrębie sieci lokalnej, obsługa poczty elektronicznej, serwisów WWW (w tym witryn IBS PAN i kwartalnika Control and Cybernetics) i FTP, systemów zarządzania bazą danych  MySQL i PostgreSQL, obsługa kopii zapasowych, ochrona antywirusowa i antyspamowa.

Na serwerach zainstalowane jest oprogramowanie ogólnodostępne dla pracowników Instytutu,  takie jak Matlab, Mathematica, Reduce, Maple, Cplex, Latex, kompilatory języków C, C++, Fortran, Java oraz interpretery języków skryptowych takich jak PHP, Perl, Ruby.

Na stacjach roboczych PC zainstalowane jest różnorodne oprogramowanie użytkowe, wynikające z potrzeb realizowanych prac badawczych.  Programy Matlab i Mathematica mają licencje sieciowe, co oznacza, że można z nich korzystać instalując je bezpośrednio na stacjach roboczych.

Skład

Telefon bezpośredni
(+48) 22 38 10 XXX gdzie numer XXX – jest numerem wewnętrznym.

 •  
 •  
 •  
 • @ibspan.waw.pl
 • Mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
 • 421
 • 247
 • Bartlomiej.Solarz
 • Mgr inż. Piotr Kowalski
 • 403
 • 185
 • Piotr.Kowalski
 • Mgr inż. Aleksy Barski
 • 304
 • 203
 • Aleksy.Barski
Skip to content