Pracownicy

Instytutu Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Dyrekcja

Dyrektor

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Sławomir Zadrożny

203a

275

Slawomir.Zadrozny

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Jan Owsiński

203c

213

Jan.Owsinski

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Andrzej Kałuszko

205

275

Andrzej.Kaluszko

Sekretariat Dyrekcji

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Grażyna Olczak

203B

275

Grazyna.Olczak

Agnieszka Gajewska

203b

375

Agnieszka.Gajewska

Pracownicy naukowi

Profesorowie

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Andrzej Cichocki

312

187

Andrzej.Cichocki

Olgierd Hryniewicz

218

120

Olgierd.Hryniewicz

Janusz Kacprzyk

220

314

Janusz.Kacprzyk

Ignacy Kaliszewski

310

269

Ignacy.Kaliszewski

Ryszard Kowalczyk

315

231

Ryszard.Kowalczyk

Maciej Krawczak

225

524

Maciej.Krawczak

Piotr Kulczycki

215

123

Piotr.Kulczycki

Irena Lasiecka

323

233

Irena.Lasiecka

Zbigniew Nahorski

214

274

Zbigniew.Nahorski

Nikolai Osmolovskii

323

233

Nikolai.Osmolovskii

Witold Pedrycz

212

260

Witold.Pedrycz

Andrzej Skowron

219

215

Andrzej.Skowron

Roman Słowiński

212

260

Roman.Slowinski

Jan Sokołowski

324

229

Jan.Sokolowski

Eulalia Szmidt

212

260

Eulalia.Szmidt

Sławomir Zadrożny

203a

275

Slawomir.Zadrozny

Profesorowie instytutu

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Ewa Bednarczuk

322

392

Ewa.Bednarczuk

Maria Ganzha

321

353

Maria.Ganzha

Marek Gągolewski

313

378

Marek.Gagolewski

Dariusz Gątarek

322

220

Dariusz.Gatarek

Przemysław Grzegorzewski

217

207

Przemyslaw.Grzegorzewski

Piotr Holnicki-Szulc

336

250

Piotr.Holnicki

Leszek Klukowski

319

201

Leszek.Klukowski

Jacek Malinowski

325

220

Jacek.Malinowski

Andrzej Myśliński

221

258

Andrzej.Myslinski

Piotr Nowak

216

393

Piotr.Nowak

Marcin Paprzycki

321

353

Marcin.Paprzycki

Maciej Romaniuk

216

393

Maciej.Romaniuk

Jan Studziński

314

212

Jan.Studzinski

Krzysztof Szkatuła

330

188

Krzysztof.Szkatula

Marko Tainio

315

231

Marko.Tainio

Adiunkci

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Paweł Bujnowski

219

 

Pawel.Bujnowski

Małgorzata
Charytanowicz

301

124

Malgorzata.Charytanowicz

Mateusz Iskrzyński

 

 

Mateusz.Iskrzynski

Jolanta Jarnicka

311

377

Jolanta.Jarnicka

Waldemar Jęda

315

377

Waldemar.Jeda

Katarzyna Kaczmarek-Majer

312

187

K.Kaczmarek

Volha Karelkina

310

269

Olga.Karelkina

Piotr Andrzej Kowalski

301

124

Piotr.A.Kowalski

Krzysztof Leśniewski

312

187

Krzysztof.Lesniewski

Szymon Łukasik

301

124

Szymon.Lukasik

Janusz Miroforidis

322

269

Janusz.Miroforidis

Karol Opara

313

378

Karol.Opara

Weronika Radziszewska

315

377

Weronika.Radziszewska

Łukasz Sosnowski

219

265

Lukasz.Sosnowski

Marek Szelągowski

310

269

Marek.Szelagowski

Katarzyna Szulc

333

215

Katarzyna.Szulc

Jörg Verstraete

315

231

jorg.verstraete

Katarzyna Wasielewska‑Michniewska

320

273

Katarzyna.Wasielewska

Anna Węsierska (Jezierska)

333

215

Anna.Jezierska

Daniel Węsierski

 

 

daniel.wesierski

Asystenci

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Rafał Bieńkowski

315

187

Rafal.Bienkowski

Tatiana Jaworska

304

223

Tatiana.Jaworska

Agnieszka Kaliszewska

315

187

Agnieszka.Kaliszewska

Artur Karwatka

 

 

Artur.Karwatka

Dzmitry Padkapayeu

310

269

Dmitry.Podkopaev

Tomasz Rybotycki

301

124

Tomasz.Rybotycki

Jarosław Stańczak

329

245

Jaroslaw.Stanczak

Grażyna Szkatuła

212

260

Grazyna.Szkatula

Michał Tuz

303

206

Michal.Tuz

Barbara Żogała-Siudem

313

378

Barbara.Zogala

 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Aleksy Barski

304

203

Aleksy.Barski

Justyna Berniak-Woźny

310

269

Justyna.Berniak-Wozny

Jarosław Bolek

302

204

Jaroslaw.Bolek

Dagmara Borkowska

307

246

Dagmara.Borkowska

Marek Chmielewski

 

 

Marek.Chmielewski

Jan Gadomski

303

206

Jan.Gadomski

Renata Gulczyńska

307

252

Renata.Gulczynska

Joanna Horabik-Pyzel

311

377

Joanna.Horabik

Piotr Kowalski

403

185

Piotr.Kowalski

Justyna Kupczak

206

193

Justyna.Kupczak

Katarzyna Kwiatkowska

309

244

Katarzyna.Kwiatkowska

Marek Makowski

336

250

Marek.Makowski

Joanna Niesłuchowska-Kubacz

308

321

Joanna.Niesluchowska

Anna Olwert

308

321

Anna.Olwert

Małgorzata Parys

306

246

Malgorzata.Parys

Krzysztof Rutkowski

312

187

Krzysztof.Rutkowski

Krzysztof Sęp

329

245

Krzysztof.Sep

Wojciech Skurzak

 

 

Wojciech.Skurzak

Magdalena Sochacka

 

 

Magdalena.Sochacka

Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

421

247

Bartlomiej.Solarz

Paweł Szmeja

320

273

Pawel.Szmeja

Anna Wasilewska

307

193

Anna.Wasilewska

Sekcja ds. Rady Naukowej

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Grażyna Grabowska

204

162

Grażyna.Grabowska

Ośrodek Komputerowy

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Krzysztof Szkatuła

330

188

Krzysztof.Szkatula

Aleksy Barski

304

203

Aleksy.Barski

Janusz Borysowicz

403

184

Janusz.Borysowicz

Piotr Kowalski

403

185

Piotr.Kowalski

Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

421

247

Bartlomiej.Solarz

Dział Finansowo-Księgowy

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Anna Sojska

207

263

Anna.Sojska

Agata Gryziak

210

254

Agata.Gryziak

Natalia Hajduk

210

253

Natalia.Hajduk

Dorota Tomasiuk

213

283

Dorota.Tomasiuk

Dział Planowania Badań i Analiz

 

Pok.

    Wew.

@ibspan.waw.pl

Izabella Zadrożna

206

121

Izabella.Zadrozna

Justyna Kupczak

206

193

Justyna.Kupczak

Jadwiga Hartman

206

232

Jadwiga.Hartman

Bożenna Żywiecka

211

359

Bozenna.Zywiecka

Żaklina Waśniewska

206

360

Zaklina.Wasniewska

Sekcja Spraw Pracowniczych

 

Pok.

    Wew.

@ibspan.waw.pl

Alicja Szyszewska

208

259

Alicja.Szyszewska

Biblioteka i Informacja Naukowa

 

Pok.

    Wew.

@ibspan.waw.pl

Dagmara Borkowska

307

246

Dagmara.Borkowska

Jarosław Bolek

302

204

Jaroslaw.Bolek

Renata Gulczyńska

307

252

Renata.Gulczynska

Katarzyna Kwiatkowska

309

244

Katarzyna.Kwiatkowska

Joanna Niesłuchowska-Kubacz

308

321

Joanna.Niesluchowska

Anna Olwert

308

321

Anna.Olwert

Joanna Okarma

309

244

Joanna.Okarma

Małgorzata Parys

306

246

Malgorzata.Parys

Anna Wasilewska

307

193

Anna.Wasilewska

Sekcja Prawno-Organizacyjna i Współpracy Naukowej

 

Pok.

    Wew.

@ibspan.waw.pl

Dariusz Szyszewski

204

262

dariusz.szyszewski

Pracownicy administracyjni

 

Pok.

Wew.

@ibspan.waw.pl

Miron Gołyś

337

267

Miron.Golys

Lidia Kubiczek

120

130

Lidia.Kubiczek

Krzysztof Łysakowski

15

125

Krzysztof.Lysakowski

Dorota Staniszewska

316

255

Dorota.Staniszewska

Skip to content