Szkoła doktorska TIB PAN

Instytut Badań Systemowych PAN jest jednostką współprowadzącą Szkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • nauki medyczne,

obejmujące m.in. sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

Szkołę Doktorską TIB PAN współtworzą i prowadzą:

  •  Instytut Badań Systemowych PAN,
  •  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
  •  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
  •  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
  •  Instytut Podstaw Informatyki PAN,
  •  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (koordynator Szkoły)

oraz

  •  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Lokalnym Koordynatorem Szkoły Doktorskiej TIB PAN w IBS PAN jest:

dr hab. inż. Andrzej  MYŚLIŃSKI
tel. 22 38 10 258
e-mail: Andrzej.Myslinski@ibspan.waw.pl

Skip to content