Rada Naukowa

(w kadencji 2023-2026)

Przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek rzeczywisty PAN
Zastępcy Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Sekretarz
 • Dr hab. Krzysztof Szkatuła
Członkowie Rady Naukowej
 • Prof. dr hab. Michał Baczyński
 • Prof. dr hab. Ewa Bednarczuk
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki
 • Dr hab. inż. Marek Gągolewski
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Gątarek
 • Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
 • Dr Mateusz Iskrzyński
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Józefczyk
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, członek rzeczywisty PAN
 • Dr Katarzyna Kaczmarek-Majer
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN
 • Mgr Agnieszka Kaliszewska
 • Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski
 • Mgr inż. Olga Kamińska
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska
 • Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
 • Prof. dr inż. Irena Lasiecka
 • Dr hab. Agnieszka Malinowska
 • Dr hab. inż. Jacek Malinowski
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
 • Dr hab. inż. Andrzej Myśliński
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
 • Prof. dr hab. inż. Marek Niezgódka
 • Dr hab. Piotr Nowak
 • Dr hab. inż. Karol Opara
 • Prof. dr hab. Nikolai Osmolovskii
 • Dr hab. inż. Jan W. Owsiński
 • Dr hab. Marcin Paprzycki
 • Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, członek korespondent PAN 
 • Dr hab. Maciej Romaniuk
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
 • Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jan Sokołowski
 • Dr hab. Krzysztof Szkatuła
 • Prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt
 • Dr Katarzyna Szulc
 • Prof. dr hab. Dominik Ślęzak
 • Dr hab. inż. Marko Tainio
 • Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny
Skip to content