Działalność i historia Instytutu

Tematyka badań

Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań podstawowych i stosowanych oraz kształcenie kadr naukowych w wymienionych poniżej dziedzinach:

 • analiza systemowa
 • inteligentna analiza danych i odkrywanie wiedzy
 • logika rozmyta i jej zastosowania
 • metody optymalizacji
 • modelowanie systemów
 • komputerowe systemy wspomagania decyzji
 • badania operacyjne
 • metody stochastyczne w podejmowaniu decyzji
 • statystyczne sterowanie jakością i teoria niezawodności
 • metody matematyczne w analizie ryzyka i finansach
 • zastosowania analizy systemowej w ochronie środowiska, modelowaniu regionalnym, zarządzaniu organizacjami i modelowaniu strategii rozwoju rolnictwa
association, community, group-152746.jpg

Kadra

Zatrudnienie w Instytucie Badań Systemowych PAN wynosi ogółem 128 pracowników, w tym przy działalności naukowo-badawczej zatrudnionych jest, miedzy innymi, 18 profesorów, 17 doktorów habilitowanych oraz 26 doktorów. Kilku naukowców związanych z Instytutem zatrudnionych jest w renomowanych uczelniach zagranicznych bądź instytutach międzynarodowych. Instytut Badań Systemowych PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Historia Instytutu

Instytut Badań Systemowych został utworzony Uchwałą Nr 9/76 Prezydium PAN i rozpoczął działalność 1 grudnia 1976 roku. Instytut jest kontynuatorem działalności następujących placówek naukowych Akademii:

 • Zakładu Automatyki PAN (1954 – 1962)
 • Instytutu Automatyki PAN (1962 – 1971)
 • Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN (1971 – 1973)
 • Instytutu Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT (1973 – 1976).
Skip to content