Strona główna » Aktualności » Profesor Kacprzyk członkiem Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Palermo

Profesor Kacprzyk członkiem Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Palermo

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk został członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk, Literatury i Sztuki w Palermo (Wlochy) (Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Palermo) w klasie nauk matematycznych, fizycznych i naturalnych. Profesor Kacprzyk jest jedynym Polakiem, któremu nadano tę godność.

Akademia ta jest jedną z najstarszych włoskich i europejskich akademii nauk. Powstała w roku 1718 na bazie dwu akademii powołanych jeszcze w XVI i XVII wieku. Najpierw Akademia ta funkcjonowała pod protektoratem Króla Sycylii, potem Króla Obojga Sycylii, a po zjednoczeniu Włoch, od 1861 r - Króla Włoch, a w końcu Prezydenta Republiki Włoskiej.

Serdecznie gratulujemy !

Skip to content