Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v4

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v4

Warszawa 17 czerwca 2022

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v4

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00212473/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozstrzygnięcie postępowania
Skip to content