Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa)  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams,publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Żogały-Siudem. Obrona rozpocznie się o godzinie 12:00.

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Dobór zmiennych w modelach liniowych z wykorzystaniem indeksów wielowymiarowych”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz
Instytut Podstaw Informatyki PAN

Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewód doktorski prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz obowiązującą wówczas Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Recenzenci

Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Wojciech Kotłowski
Politechnika Poznańska

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, w trybie wideokonferencji, proszone są o zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 27 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: ibs@ibspan.waw.pl.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Streszczenie i recenzje rozprawy dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content