Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v1

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v1

Warszawa 1 kwietnia 2022

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00107321/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - nieaktualna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - nieaktualna 2
Pytania 2022-04-05
Pytania 2022-04-06
Pytania 2022-04-07
Pytania 2022-04-08
Informacje z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie przetargu - nieaktualne
Skip to content