Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v2

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v2

Warszawa 25 kwietnia 2022

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v2

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00133481/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieaktualna
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-05-04
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Skip to content