Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN

Warszawa 14 grudnia 2021

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00315291/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieaktualna
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Skip to content