Strona główna » Aktualności » Świadczenie usług telefonii ISDN na potrzeby IBSPAN

Świadczenie usług telefonii ISDN na potrzeby IBSPAN

Warszawa 15 grudnia 2021

Tytuł nazwa postępowania: Świadczenie usług telefonii ISDN na potrzeby IBSPAN

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00317581/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieaktualna
Pytania 01
Pytania 02
Informacje z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Skip to content