Strona główna » Aktualności » Profesor Roman Słowiński otrzymał Nagrodę Humboldta

Profesor Roman Słowiński otrzymał Nagrodę Humboldta

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Roman Słowiński, pracownik naszego Instytutuotrzymał Humboldt Research Award, za całokształt dorobku naukowego. Nagrodę tę przyznaje niemiecka Fundacja im. Alexandra von Humboldta.

Profesor Słowiński jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, laureatem wielu nagród za działalność naukową, w tym Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Naukowej Prezesa PAN, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Złotego Medalu EURO. Posiada tytuł doktora honoris causa czterech uczelni zagranicznych (z Belgii, Francji i Grecji).

Profesor Słowiński jest autorem licznych publikacji. Jego dorobek obejmuje autorstwo kilkunastu książek i kilkuset artykułów zamieszczonych w prestiżowych czasopismach naukowych, dotyczących między innymi badań operacyjnych, analizy danych, teorii i zastosowań zbiorów przybliżonych.

Serdecznie gratulujemy !

Skip to content