Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022-2 v1

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022-2 v1

Warszawa 5 grudnia 2022

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022-2 v1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00477210/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozstrzygnięcie
Skip to content