Strona główna » Aktualności » Projekt BIPOLAR

Projekt BIPOLAR

W dniu 22 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie promocyjne projektu BIPOLAR („Bipolar disorder prediction with sensor-based semi-supervised learning”), realizowanego w Instytucie Badań Systemowych PAN w latach 2022-2023.

Celem projektu jest opracowanie metod inteligencji obliczeniowej, w szczególności metod uczenia częściowo-nadzorowanego, uwzględniających niepewność danych i modeli, do przewidywania epizodów choroby afektywnej dwubiegunowej z wykorzystaniem czujników. Projektem kieruje dr Katarzyna Kaczmarek-Majer z Zakładu Metod Stochastycznych IBS PAN (k.kaczmarek@ibspan.waw.pl). 

Wcześniejsze badania potwierdzają, że dane z czujników mogą wesprzeć wykrywanie epizodów choroby afektywnej dwubiegunowej. Okazuje się jednak, że istniejące metody obliczeniowe są niewystarczające w obliczu tego problemu, ponieważ wymagane jest tu umiejętne połączenie danych z czujników z oceną psychiatryczną, a także brakuje wiarygodnych zestawów danych do uczenia algorytmów. Realizowane zadania badawcze obejmują: (1) opracowanie i ocena metod agregacji danych z czujników i wybór najbardziej istotnych atrybutów; (2) modelowanie niepewności objawów depresji i manii; (3) opracowanie prototypu oprogramowania do przewidywania zmian stanu psychicznego pacjentów; (4) demonstracja opracowanego rozwiązania na dwóch zbiorach danych rzeczywistych. W ramach projektu opracowany zostanie pakiet oprogramowania w języku R, który umożliwi zaawansowaną analizę danych zbieranych z czujników oraz nieprecyzyjnych danych zbieranych z wywiadów lekarskich. Pakiet obejmować będzie dwa moduły: (1) moduł wstępnego przetwarzania i eksploracji danych oraz (2) moduł modelowania, w którym zaimplementowane zostaną wybrane metody rozmytej i częściowo-nadzorowanej analizy skupień. 

Wyniki projektu publikowane są na stronie: http://bipolar.ibspan.waw.pl/

Projekt BIPOLAR otrzymał finansowanie z funduszy norweskich w ramach SMALL GRANT SCHEME Call,
grant NOR/SGS/BIPOLAR/0239/2020-00.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie !

Logo projektu BIPOLAR
Skip to content