Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v3

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2022 v3

Warszawa 6 czerwca 2022

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v3

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00196176/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Unieważnienie postępowania
Skip to content