Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek)  odbędzie się w budynku Instytutu, w sali 200,  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Pawła Ładyżyńskiego. Obrona rozpocznie się o godzinie 13:00.

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Modelowanie niepewnych preferencji w systemach rekomendacyjnych”

Promotor
Prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
Instytut Badań Systemowych PAN

Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewód doktorski prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz obowiązującą wówczas Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Recenzenci

Dr hab. Krzysztof Dyczkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Barbara Pękala
Uniwersytet Rzeszowski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Streszczenie i recenzje rozprawy dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content