Strona główna » Aktualności » Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IBSPAN w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2023

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IBSPAN w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2023

Warszawa 9 czerwca 2021

IBS PAN F1-208-01/21

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 240.000 Euro na:

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby IBSPAN w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2023

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20210609 nieaktualna
Pytania 20210610
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20210610 nieaktualna
Pytania 20210614
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20210614 aktualna
Informacje z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie przetargu
Skip to content