Strona główna » Aktualności » HORYZONT 2020 – projekt RUC-APS

HORYZONT 2020 – projekt RUC-APS

W ramach konsorcjum międzynarodowego Instytut realizuje projekt RUC-APS w programie  H2020-MSCA-RISE-2015, HORYZONT 2020, zatytułowany: 

Enhancing and implementing Knowledge based ICT solutions within high Risk and Uncertain Conditions
for Agriculture Production Systems

Kierownikiem projektu po stronie Instytutu jest prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk.

Celem projektu jest opracowanie nowych modeli podejmowania decyzji oraz opartych na nich komputerowych systemów wspomagania decyzji dla systemów rolniczych różnej skali, od lokalnej, przez regionalną do narodowej.

W ramach realizacji projektu zespól IBS PAN zajmował się modelowaniem matematycznym problemów związanych z rolniczymi łańcuchami wartości zwłaszcza w zakresie zarządzania odpadkami żywności. Zaproponowano również nowy model rolniczego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem tzw. błędów kognitywnych aktorów w rozpatrywanych procesach, przede wszystkim preferencji producentów rolnych dla utrzymania stanu bieżącego.

Wyniki prac są publikowane w materiałach konferencyjnych i specjalizowanych tomach prac, a ich rozszerzone wersje jako artykuły w czasopismach naukowych.

W ramach promocji wyników projektu RUC-APS, co jest jednym z celów projektu, wygłoszono szereg referatów plenarnych na konferencjach, poświęconym głównie różnym modelom matematycznym istotnych zagadnień podejmowania decyzji i analizy niepewności i ryzyka w rozpatrywanych rolniczych łańcuchach wartości.

W ramach prac koncepcyjnych zaproponowano użycie koncepcji tzw. „zielonej technologii IT (ang. green IT engineering)” do modelownia i analizy systemów rolniczych.

Ważną częścią realizacji projektu są wizyty studyjne. Dotychczas, w ramach projektu, z wizytami studyjnymi przebywali w Instytucie przedstawiciele partnerów w projekcie z Argentyny, Francji i Hiszpanii. 

Link do strony projektu: RUC-APS FRAMEWORK « RUC-APS (ruc-aps.eu)

Skip to content