Strona główna » Aktualności » TraDE-OPT – projekt MSCA ITN w programie HORYZONT 2020

TraDE-OPT – projekt MSCA ITN w programie HORYZONT 2020

Instytut bierze udział w realizacji projektu o akronimie TraDE-OPT, zatytułowanego:

Training data-driven experts in optimization

Kierownikiem projektu po stronie Instytutu jest prof. dr hab. Ewa Bednarczuk.

Projekt ten jest realizowany w ramach programu Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) Innovative Training Network (ITN) i obejmuje zaangażowanie 15 doktorantów w procesie kształcenia poprzez prowadzenie badań w zakresie optymalizacji wypukłej i niewypukłej, oraz modelowania opartego na danych z zastosowaniem w wielu kluczowych, nowoczesnych dziedzinach wiedzy (sztuczna inteligencja, problemy odwrotne, przetwarzanie obrazów i sygnałów,  jak również modelowanie i sterowanie systemami złożonymi). 

Głównym celem naukowym projektu TraDe-OPT jest opracowanie i analiza efektywnych i wydajnych algorytmów optymalizacji do rozwiązywania problemów opartych na danych. 

Obok Instytutu, członkami konsorcjum realizującego projekt są następujące jednostki naukowe: University of Genova (Italy), CentraleSupelec (France), Technical University of Braunschweig  (Germany), University of Graz (Austria), Technical University of Bucharest (Romania), Catholic University of Louvain (Belgium), and Camelot Biomedical Systems (Italy). W projekt zaangażowani są również partnerzy biznesowi.

Prace zespołu kierowanego przez Profesor Ewę Bednarczuk koncentrują się wokół dwóch zasadniczych kierunków badań:

1 Narzędzia globalnej optymalizacji do rozwiązywania zadań związanych z wielkimi zbiorami danych (ang. big data), z zastosowaniem dla inteligentnych autostrad.

2 Metody projekcji w algorytmach wypukłego rozszczepienia (ang. convex splitting) dla zadań z wielkimi zbiorami danych,  z zastosowaniem do tomografii dyskretnej. 

Strona WWW projektu jest dostępna pod tym adresem: TraDe-OPT ITN (trade-opt-itn.eu)

Skip to content