Strona główna » Aktualności » Assist-IoT: projekt w obszarze Internetu Rzeczy (HORYZONT 2020)

Assist-IoT: projekt w obszarze Internetu Rzeczy (HORYZONT 2020)

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut uczestniczy w realizacji projektu o akronimie Assist-IoT, zatytułowanego:

Architecture for Scalable, Self-*, human-centric, Intelligent, Secure, and Tactile next generation IoT

Kierownikiem projektu po stronie Instytutu jest dr hab. inż. Maria Ganzha, profesor instytutu.

Profesor Maria Ganzha pełni również rolę koordynatora technicznego projektu na poziomie całego konsorcjum.

Celem badań prowadzonych w ramach projektu jest zaprojektowanie, implementacja i weryfikacja otwartej, zdecentralizowanej architektury referencyjnej wraz z właściwymi dla niej rozwiązaniami warunkującymi efektywne wdrożenie oraz usługami i narzędziami wspierającymi zorientowane na człowieka (ang. human-centric) aplikacje dla różnorodnych rynków branżowych.

Opracowywana architektura ma zapewnić trwałą zdolność do integracji i długoterminową samowystarczalność niezależnych dziedzinowo, interoperacyjnych, samodzielnych (ang. self-* capable), inteligentnych, rozproszonych, skalowalnych, bezpiecznych i wiarygodnych ekosystemów Internetu Rzeczy. 

Więcej szczegółów o celach projektu i jego realizacji można znaleźć tutaj: OVERVIEW AND OBJECTIVES

Skip to content