Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v2

Warszawa 7 lipca 2021 Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v2 Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00107610/01 Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie miniPortal Ogłoszenie UZP Ogloszenie_58103 baza konkurencyjności Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) SIWZ komputery 2021 SIWZ komputery 2021 Benchmarks Załącznik 6 PassMark CPU Benchmarks – High Mid Range CPUs Załącznik 6
Czytaj więcej