Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2023-1 v1

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2023-1 v1

Warszawa 23 sierpnia 2023

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 2023-1 v1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2023/BZP 00364983/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Informacje z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie przetargu
Skip to content