Aktualności

Profesor Andrzej Skowron członkiem Academia Europaea

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że nasz pracownik, Profesor Andrzej Skowron, został członkiem  Academia Europaea w sekcji Informatyka. Academia Europaea jest pozarządowym europejskim stowarzyszeniem funkcjonującym na zasadzie akademii. Została utworzona w roku 1988 i jej jej celem jest promocja edukacji i nauki. Posiada obecnie około 5000 członków, wybitnych naukowców w swojej dziedzinie. Wśród członków Academia …

Profesor Andrzej Skowron członkiem Academia Europaea Read More »

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 czerwca 2023 r. odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Tomasza Rybotyckiego. Obrona rozpocznie się o godzinie 13:30. Tytuł rozprawy doktorskiej:„Estymacja gęstości rozkładu niestacjonarnych danych strumieniowych” Promotor:Prof. dr hab. inż. Piotr KulczyckiInstytut Badań Systemowych PANAkademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Recenzenci Prof. dr …

Obrona rozprawy doktorskiej Read More »

Zmarł dr Mirosław Bereziński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Mirosława Berezińskiego, wieloletniego pracownika naszego instytutu.  Był specjalistą w zakresie szeroko rozumianych badań operacyjnych. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako niezawodny Kolega, uczestnik wielu projektów naukowych. Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia. Pracownicy IBS PAN, Członkowie Rady Naukowej IBS PAN, Dyrekcja.

Wręczenie Nagrody Humboldta Profesorowi Romanowi Słowińskiemu

Jak już wcześniej informowaliśmy, z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Roman Słowiński, pracownik naszego Instytutu, otrzymał Humboldt Research Award, za całokształt dorobku naukowego.  W dniu 24 marca 2023 roku Profesor Słowiński odebrał tę nagrodę z rąk Prezesa Fundacji Humboldta w Bambergu na uroczystym seminarium. Poniżej treść laudacji i zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody. Jeszcze raz serdecznie …

Wręczenie Nagrody Humboldta Profesorowi Romanowi Słowińskiemu Read More »

Konferencje współorganizowane przez IBS PAN: FedCSIS 2023, CITS 2022, MIDI 2023

Instytut Badań Systemowych PAN współorganizuje kilka konferencji naukowych: 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS 2023 (IEEE #57573, ranked B in CORE) September 17-20, 2023, Warszawa The 2022 International Conference on Computational Intelligence, Information Technology and Systems Research, May 17-19, 2023, Lublin 11th Machine Intelligence and Digital Interaction MIDI Conference, December 12-14, 2023 …

Konferencje współorganizowane przez IBS PAN: FedCSIS 2023, CITS 2022, MIDI 2023 Read More »

Zmarł Profesor Krzysztof Kiwiel (data uroczystości pogrzebowych)

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Krzysztofa Kiwiela. Profesor Krzysztof Kiwiel był wybitnym specjalistą w zakresie optymalizacji. Był autorem wielu szeroko cytowanych artykułów,  zamieszczonych w prestiżowych czasopismach naukowych i nowatorskich koncepcji, zarówno teoretycznych, jak i zastosowaniowych. Pełnił wiele funkcji w instytucie i był aktywnym członkiem Rady Naukowej IBS PAN. Był też Dobrym Kolegą, zawsze chętnym …

Zmarł Profesor Krzysztof Kiwiel (data uroczystości pogrzebowych) Read More »

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2023 r.  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Grzegorza Gołaszewskiego. Obrona rozpocznie się o godzinie 11:30. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykrywanie śladów cząstek długożyciowych w eksperymencie LHCb (CERN, Genewa) metodami analizy danych i inteligencji obliczeniowej” Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr …

Obrona rozprawy doktorskiej Read More »

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem Rady Kierowniczej Towarzystwa IEEE SMC

Z wielkim zadowoleniem przyjęlismy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk  został wybrany na kadencję 2023 – 2025 do Rady Kierowniczej (Board of Governors) Towarzystwa Systemów, Człowieka i Cybernetyki (Systems, Man andCybernetics Society) Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE – Instutute of Electrical and Electronic Engineers). Profesor Kacprzyk pełni podobną funkcję od wielu lat (obecnie w kadencji …

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem Rady Kierowniczej Towarzystwa IEEE SMC Read More »

Profesor Janusz Kacprzyk z doktoratem honorowym Uniwersytetu Aurel Vlaicu

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o kolejnych wyrazach uznania dla osiągnięć  Profesora Janusz Kacprzyk, który  otrzymał właśnie doktorat honorowy Uniwersytetu Aurel Vlaicu w Aradzie (Rumunia) https://www.uav.ro/en/. Ten dynamicznie rozwijający się uniwersytet nosi imię Aurela Vlaicu, inżyniera i pioniera lotnictwa w Rumunii.  Serdecznie gratulujemy !  

Profesor Roman Słowiński otrzymał Nagrodę Humboldta

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Profesor Roman Słowiński, pracownik naszego Instytutu, otrzymał Humboldt Research Award, za całokształt dorobku naukowego. Nagrodę tę przyznaje niemiecka Fundacja im. Alexandra von Humboldta. Profesor Słowiński jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, laureatem wielu nagród za działalność naukową, w tym Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Naukowej Prezesa PAN, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Złotego …

Profesor Roman Słowiński otrzymał Nagrodę Humboldta Read More »

Skip to content