Strona główna » Aktualności » Zmarł Profesor Krzysztof Kiwiel (data uroczystości pogrzebowych)

Zmarł Profesor Krzysztof Kiwiel (data uroczystości pogrzebowych)

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Krzysztofa Kiwiela.

Profesor Krzysztof Kiwiel był wybitnym specjalistą w zakresie optymalizacji. Był autorem wielu szeroko cytowanych artykułów,  zamieszczonych w prestiżowych czasopismach naukowych i nowatorskich koncepcji, zarówno teoretycznych, jak i zastosowaniowych. Pełnił wiele funkcji w instytucie i był aktywnym członkiem Rady Naukowej IBS PAN. Był też Dobrym Kolegą, zawsze chętnym do rozmowy i pomocy. 

Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w bólu.

Pracownicy IBS PAN, Członkowie Rady Naukowej IBS PAN, Dyrekcja.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) na cmentarzu komunalnym Kosakowo (Gdynia); pożegnanie o godzinie 11:30, wyprowadzenie do grobu o godzinie 12:00.

Skip to content