Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2022 r.  odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Sławomira Dadasa. Obrona rozpocznie się o godzinie 17:00.

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Iteracyjne metody wykrywania hierarchicznych struktur jednostek nazewniczych”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz
Instytut Badań Systemowych PAN

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Jarosław Protasiewicz
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy

Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja

Recenzenci

Prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Kłopotek
Instytut Podstaw Informatyki PAN

Prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski
Instytut Informatyki AGH
Katedra Lingwistyki Komputerowej UJ

Dr hab. inż. Maciej Piasecki
Politechnika Wrocławska

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, w trybie wideokonferencji, proszone są o zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 12 października 2022 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: ibs@ibspan.waw.pl.

Tekst rozprawy, jej streszczenie i recenzje dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content