Strona główna » Aktualności » Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v4

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN v4

Warszawa 27 grudnia 2021

Tytuł nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00315291/01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Skip to content