Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek)  odbędzie się, w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Pawła Szmeji. Obrona rozpocznie się o godzinie 15:30.

Rozprawa doktorska:
„Computing multidimensional semantic similarity in ontologies”
(„Wyznaczanie wielowymiarowego podobieństwa semantycznego w ontologiach”)

Promotor

Dr hab. Maria Ganzha
Instytut Badań Systemowych PAN

Promotor pomocniczy

Dr Wiesław Pawłowski
Uniwersytet Gdański

Wszczęcie przewodu – 23 marca 2018 roku.

Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewód doktorski prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz obowiązującą wówczas Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Recenzenci

Dr hab. inż. Radosław Katarzyniak
Politechnika Wrocławska

Dr hab. Hung Son Nguyen
Uniwersytet Warszawski

Komisja Doktorska
Prof. dr hab. Ewa Bednarczuk

Dr hab. Maria Ganzha – promotor
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Dr hab. inż. Radosław Katarzyniak – recenzent
Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
Dr hab. inż. Jacek Malinowski
Dr hab. inż. Andrzej Myśliński
Dr hab. Hung Son Nguyen – recenzent
Dr Wiesław Pawłowski – promotor pomocniczy
Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny – przewodniczący

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie udziału w publicznej obronie drogą e-mailową w terminie do 1 grudnia 2021 r., do godz. 16:00, na adres e-mail: grazyna.grabowska@ibspan.waw.pl

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Streszczenie i recenzje rozprawy dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content