Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. (czwartek)  odbędzie się, w trybie zdalnym, na platformie Microsoft Teams, obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Michała Drozdowicza. Obrona rozpocznie się o godzinie 18:00.

Rozprawa doktorska: „Semantic technologies for support of access control to data and services in the Internet of Things”
(„Semantyczne wspomaganie kontroli dostępu do danych i usług w Internecie rzeczy”)

Promotor

Dr hab. Marcin Paprzycki
Instytut Badań Systemowych PAN

Wszczęcie przewodu – 20 października 2017 roku.

Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewód doktorski prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. oraz obowiązującą wówczas Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Recenzenci

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Politechnika Gdańska

Dr hab. Marek Reformat
University of Alberta

Komisja Doktorska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła – recenzent
Dr hab. inż. Jacek Malinowski
Dr hab. inż. Andrzej Myśliński
Dr hab. Marcin Paprzycki – promotor
Dr hab. Marek Reformat – recenzent
Dr hab. Krzysztof Szkatuła
Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny – przewodniczący

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie udziału w publicznej obronie drogą e-mailową w terminie do 27 października 2021 r., do godz. 16:00, na adres e-mail: grazyna.grabowska@ibspan.waw.pl

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Streszczenie i recenzje rozprawy dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content