Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Przemysława Pyzela odbędzie się 28 września 2021 r. (wtorek). Obrona rozpocznie się o godzinie 14:00 w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Rozprawa doktorska:
„Wielokryterialne podejście do rozwiązywania zagadnienia załadunku z wyborem”

Promotor
Prof. dr hab. Ewa Bednarczuk
Instytut Badań Systemowych PAN

Wszczęcie przewodu – 23 marca 2018 roku.

Dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewód jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz obowiązującą wówczas Ustawą o stopniach i tytule naukowym.

Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Andrzej M.J. Skulimowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komisja Doktorska
Prof. dr hab. Ewa Bednarczuk – promotor
Dr hab. inż. Lech Kruś
Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta – recenzent
Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
Dr hab. inż. Jacek Malinowski
Dr Janusz Miroforidis – promotor pomocniczy
Dr hab. inż. Andrzej Myśliński – przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski – recenzent
Dr hab. Krzysztof Szkatuła
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie udziału w publicznej obronie drogą e-mailową w terminie do 27 września  2021 r., do godz. 12:00 na adres e-mail: grazyna.grabowska@ibspan.waw.pl

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Streszczenie i recenzje rozprawy dostępne są pod tym linkiem.

Skip to content