KOMISJA STATYSTYKI

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk


Zakres prac Komisji

Skład osobowy Komisji

Zespół do spraw rozwoju statystyki matematycznej i jej zastosowań

Informacje o bieżącej
działalności Komisji
i Zespołu


Kryteria oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych


Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Konferencje zorganizowane
pod patronatem
Komisji Statystyki


Historia Komisji
Statystyki


In memoriam

Polecamy

KontaktKomisja Statystyki Komitetu Matematyki PAN działa na podstawie Regulaminu Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, uchwalonego 28 marca 2012 r.

Komisja koncentruje się na działaniach i inicjatywach sprzyjających rozwojowi statystyki w Polsce.