Kategorie
Kalendarz

Sesja sprawozdawcza za rok 2008

Strona główna » Seminaria » Sesje sprawozdawcze » Sesja sprawozdawcza za rok 2008

10:30 - 11:00 Otwarcie sesji
11:00 - 13:30 Wystąpienia seminaryjne
13:30 - 14:30 Sesja plakatowa
14:30 Zakończenie sesjiOtwarcie sesji

 • Wprowadzenie
  Olgierd Hryniewicz, Dyrektor IBS PAN
 • Podsumowanie wyników badań statutowych prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN w 2008 roku
  Zbigniew Nahorski, Zastępca Dyrektora IBS PAN ds. Naukowych

Wystąpienia seminaryjne

Przewodniczący - Janusz Karpiński

 • Przybliżone metody wiązki dla optymalizacji wypukłej z zastosowaniem do przepływów w sieciach drogowych i telekomunikacyjnych
  Krzysztof C. Kiwiel
 • Zastosowanie operatorów OWA w zapytaniach do baz danych
  Sławomir Zadrożny
 • Dwukrokowa metoda estymacji gęstości i jej zastosowanie do badania rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach
  Jolanta Jarnicka
 • Rozmyta statystyka tau Kendalla dla skorelowanych danych seryjnych - efektywność aproksymacji
  Anna Szediw
 • O pewnym uogólnieniu indeksu Hirscha
  Marek Gągolewski

Sesja plakatowa

 • Wybór metody a postać oceny grupowej
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 • Modele komputerowe i standardy obsługi długu w jednostkach samorządu terytorialnego
  Krzysztof S. Cichocki
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji konstrukcji tarcz tnących
  Jacek Czerniak, Marek Macko
 • Software agents for personalized information provisioning
  Grzegorz Frąckowiak, Maria Ganzha, Marcin Paprzycki, Michał Szymczak
 • Topological derivatives and uncertain data for solids
  Ivan Hlavacek, Antonio A. Novotny, Jan Sokołowski, Antoni Żochowski
 • Niepewność prognoz w modelowaniu propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych
  Piotr Holnicki-Szulc
 • Przepływ informacji w obrazowej bazie danych
  Tatiana Jaworska
 • On quality measures of linguistic summaries of time series
  Janusz Kacprzyk, Anna Wilbik
 • Reguły decyzyjne w klasyfikacji szeregów czasowych
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
 • Wspomaganie wielokryterialnego wyboru projektów kluczowych aplikujących o środki Unii Europejskiej
  Lech Kruś
 • Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do wyznaczania struktury typu hub & spoke
  Barbara Mażbic-Kulma, Jan W. Owsiński, Henryk Potrzebowski, Krzysztof Sęp, Jarosław Stańczak
 • Compliance and permit trading with asymmetric uncertainty distributions of greenhouse gases emission estimates
  Zbigniew Nahorski, Joanna Horabik
 • Wycena pochodnych instrumentów finansowych w warunkach niepewności
  Piotr Nowak, Maciej Romaniuk
 • Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem immunologicznej selekcji negatywnej
  Przemysław M. Ogonowski (Studia Doktoranckie IBS PAN)
 • PRODECON: podejmowanie decyzji dowódczych w warunkach niepewności
  Jan W. Owsiński
 • Jakość i funkcjonalność stron internetowych samorządów mazowieckich a przestrzeń wiejska
  Aneta M. Pielak
 • Neuronowe modele prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną
  Jarosław Protasiewicz (Studia Doktoranckie IBS PAN)
 • Zintegrowany informatyczny system zarządzania zaopatrzeniem w wodę w miejskim przedsiębiorstwie wodociągowym
  Jan Studziński
 • Maksymalizacyjne zadanie pakowania zbioru: analiza probabilistyczna
  Krzysztof Szkatuła
 • Model wyceny opcji europejskich dla rynku związanego z protokołem z Kioto
  Marko Tainio
 • Piękno liczby cztery (w naukach społecznych)
  Stanisław Walukiewicz

Zakończenie sesji

 • Poczęstunek
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www