Kategorie
Kalendarz

Sesja sprawozdawcza za rok 2006

Strona główna » Seminaria » Sesje sprawozdawcze » Sesja sprawozdawcza za rok 2006

10:30 - 11:00 Otwarcie sesji
11:00 - 13:30 Wystąpienia seminaryjne
13:30 - 14:30 Sesja plakatowa
14:30 Zakończenie sesji


Otwarcie sesji

 • Wprowadzenie
  Olgierd Hryniewicz, Dyrektor IBS PAN
 • Podsumowanie wyników badań statutowych prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN w 2006 roku
  Zbigniew Nahorski, Zastępca Dyrektora IBS PAN ds. Naukowych

Wystąpienia seminaryjne

Przewodniczący - Krzysztof C. Kiwiel

 • Zastosowanie modeli propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych do kontroli i zarządzania jakością środowiska
  Piotr Holnicki-Szulc
 • Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych
  Wiesław Krajewski
 • Diagnostyka zbieżności markowowskich algorytmów Monte Carlo z zastosowaniem zbiorów odnowy
  Maciej Romaniuk
 • Zastosowanie elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tekstowej
  Katarzyna Nowacka (Studia Doktoranckie IBS PAN)

Sesja plakatowa

 • O oszacowaniach błędu w optymalizacji wektorowej
  Ewa Bednarczuk
 • Iteracyjna metoda tworzenia zespołu nauczycieli akademickich
  Mirosław Bereziński, Michał Inkielman, Dariusz Wagner
 • Zastosowanie podejścia ACS przy wyznaczaniu oceny grupowej
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 • Statystyczne modelowanie przestrzenne danych o emisji zanieczyszczeń
  Joanna Horabik
 • Metody aktywnego, semi-aktywnego i pasywnego zarządzania portfelem obligacji
  Andrzej Jakubowski
 • Ekstrakcja obiektów z obrazów kolorowych jako pierwszy etap w tworzeniu obrazowej bazy danych
  Tatiana Jaworska
 • Linguistic summarization of time series using a fuzzy quantifier driven aggregation
  Janusz Kacprzyk, Anna Wilbik, Sławomir Zadrożny
 • Breakpoint searching algorithms for the continuous quadratic knapsack problems
  Krzysztof C. Kiwiel
 • Estymacja relacji porządku, równoważności i tolerancji na podstawie porównań parami z błędami losowymi
  Leszek Klukowski
 • Komputerowe wspomaganie decyzji edukacyjnych studentów i władz uczelni prywatnej
  Lech Kruś, Roman Kulikowski
 • Estymatory jądrowe w analizie systemowej
  Piotr Kulczycki, Małgorzata Charytanowicz, Piotr A. Kowalski, Szymon Łukasik
 • A characterization of stability and sensitivity properties for state-constrained optimal control
  Kazimierz Malanowski
 • Wybrane algorytmy aproksymacyjne znajdowania minimalnego pokrycia wierzchołkowego w hipergrafie i ich zastosowania
  Barbara Mażbic-Kulma, Krzysztof Sęp
 • Wycena pochodnych instrumentów finansowych z zastosowaniem procesów Levi'ego i metod rozmytych
  Piotr Nowak
 • Niektóre cechy charakterystyczne jednostek samorządu terytorialnego z poziomu gmin: podstawa do wykrywania typów gmin i ich ścieżek rozwoju
  Jan W. Owsiński
 • Projektowanie i implementacja modelowego agentowego systemu e-commerce
  Marcin Paprzycki, Maria Ganzha, Maciej Gawinecki, Paweł Kobzdej, Wojciech Kuranowski
  (zadanie częściowo finansowane w ramach grantu Maria Curie International Reintegration Grant: Projekt E-CAP)
 • Zmiany jakości i funkcjonalności witryn internetowych samorządów województwa mazowieckiego w latach 2003 - 2006
  Aneta M. Pielak
 • Multipopulacyjny algorytm ewolucyjny w zadaniu optymalizacji niestacjonarnej
  Jarosław Stańczak
 • System wspomagania decyzji do zarządzania miejskim systemem wodno-ściekowym
  Jan Studziński
 • A model of case based reasoning using intuitionistic fuzzy sets
  Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk
 • Analiza systemowa kapitału społecznego i bliskości
  Stanisław Walukiewicz
 • Gra między bankiem centralnym a rządem. Analiza strategii w ramach polityki monetarnej i fiskalnej
  Irena Woroniecka-Leciejewicz

Zakończenie sesji

  • Poczęstunek
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www