Przyznane certyfikaty

BPMN 2.0 - Korzyści

Informacje:

Puste miejsca w rubrykach imię i nazwisko oznaczają, że certyfikat został przyznany, ale jego właściciel nie życzył sobie opublikowania tych danych. Osoby prawne i fizyczne mogą się zwrócić do Dyrektora IBS PAN z prośbą o potwierdzenie, czy został przyznany określony certyfikat podając następujące parametry: nr certyfikatu, imię, nazwisko, nazwę certyfikatu i datę przyznania certyfikatu.

Istnieje możliwość późniejszego opublikowania imienia i nazwiska właściciela certyfikatu, po złożeniu przez niego wniosku do Dyrektora IBS PAN.

Zasady potwierdzania posiadania certyfikatu oraz publikowania imienia i nazwiska posiadacza certyfikatu w późniejszym terminie opisane są w zakładce “Regulamin egzaminu”.

  B G H K N O P S Z
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0011/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0004/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0074/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0190/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0155/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0170/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0198/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0116/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0192/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0156/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0171/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0090/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0137/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0157/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0121/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0061/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0123/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0158/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0185/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0017/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0142/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0023/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0172/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0059/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0080/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0174/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0056/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0058/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0145/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0173/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0028/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0104/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0133/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0093/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0130/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0152/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0086/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0083/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0052/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0144/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0005/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0186/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0040/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0125/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0141/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0095/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0138/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0024/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0181/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0088/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0071/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0187/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0136/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0184/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0127/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0159/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0046/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0135/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0014/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0057/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0045/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0068/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0032/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0175/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0094/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0140/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0067/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0070/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0160/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0196/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0132/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0075/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0006/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0022/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0161/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0089/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0197/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0110/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0072/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0044/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0100/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0025/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0191/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0013/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0176/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0149/2020  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0108/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0102/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0193/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0029/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0098/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0177/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0054/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0099/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0002/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0033/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0030/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0026/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0194/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0066/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0091/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0087/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0105/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0063/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0109/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0084/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0050/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0034/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0053/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0113/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0128/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0147/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0117/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0049/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0020/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0001/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0078/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0154/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0118/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0041/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0069/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0065/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0182/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0189/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0031/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0162/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0163/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0153/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0007/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0164/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0139/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0165/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0060/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0151/2020  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0106/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0035/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0178/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0036/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0101/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0008/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0126/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0079/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0148/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0009/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0073/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0129/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0010/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0021/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0042/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0120/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0107/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0003/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0047/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0179/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0143/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0124/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0111/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0195/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0085/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0131/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0043/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0064/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0055/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0027/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0114/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0103/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0122/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0081/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0134/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0150/2020  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0146/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0019/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0166/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0082/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0037/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0038/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0097/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0012/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0180/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0096/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0115/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0119/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0167/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0016/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0168/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0092/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0112/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0015/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0183/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0077/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0062/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0051/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0188/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0169/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0048/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0076/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0039/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0018/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of mgr inż. Piotr Biernacki
MGX Infoservice
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Renata Gabryelczyk
Uniwersytet Warszawski
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of prof. Marzena Grzesiak
Politechnika Gdańska
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Mariusz Hofman
UMCS Lublin
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of prof Maciej Krawczak
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Natalia Potoczek
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN / WSB-NLU
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab. inż. Piotr J. Senkus
Uniwersytet Warszawski, BPM Center
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Piotr Sliż
Uniwersytet Gdański
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr Sławomir Susz
Politechnika Wrocławska
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0011/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0004/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0074/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0190/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0155/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0170/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0198/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0116/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0192/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0156/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0171/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0090/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0137/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0157/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0121/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0061/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0123/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0158/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0185/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0017/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0142/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0023/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0172/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0059/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0080/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0174/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0056/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0058/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0145/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0173/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0028/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0104/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0133/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0093/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0130/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0152/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0086/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0083/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0052/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0144/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0005/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0186/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0040/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0125/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0141/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0095/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0138/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0024/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0181/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0088/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0071/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0187/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0136/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0184/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0127/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0159/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0046/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0135/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0014/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0057/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0045/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0068/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0032/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0175/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0094/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0140/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0067/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0070/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0160/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0196/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0132/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0075/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0006/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0022/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0161/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0089/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0197/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0110/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0072/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0044/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0100/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0025/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0191/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0013/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0176/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0149/2020  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0108/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0102/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0193/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0029/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0098/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0177/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0054/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0099/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0002/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0033/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0030/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0026/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0194/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0066/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0091/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0087/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0105/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0063/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0109/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0084/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0050/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0034/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0053/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0113/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0128/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0147/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0117/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0049/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0020/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0001/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0078/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0154/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0118/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0041/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0069/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0065/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0182/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0189/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0031/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0162/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0163/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0153/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0007/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0164/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0139/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0165/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0060/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0151/2020  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0106/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0035/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0178/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0036/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0101/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0008/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0126/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0079/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0148/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0009/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0073/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0129/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0010/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0021/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0042/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0120/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0107/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0003/2014  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0047/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0179/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0143/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0124/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0111/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0195/2023  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0085/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0131/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0043/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0064/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0055/2016  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0027/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0114/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0103/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0122/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0081/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0134/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0150/2020  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0146/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0019/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0166/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0082/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0037/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0038/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0097/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0012/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0180/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0096/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0115/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0119/2019  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0167/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0016/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0168/2021  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0092/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0112/2018  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0015/2015  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0183/2022  
Kategorie: Przyznane certyfikaty przed akredytacją
Do góry.
 Certyfikat podstawowych kompetencji w zakresie BPMN 0077/2017  
Kategorie: Przyznane certyfikaty prze