Rada Programowa

Rada Programowa Certyfikatu

Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of mgr inż. Piotr Biernacki
MGX Infoservice
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Renata Gabryelczyk
Uniwersytet Warszawski
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of prof. Marzena Grzesiak
Politechnika Gdańska
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Mariusz Hofman
UMCS Lublin
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of prof Maciej Krawczak
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Natalia Potoczek
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN / WSB-NLU
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab. inż. Piotr J. Senkus
Uniwersytet Warszawski, BPM Center
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr hab Piotr Sliż
Uniwersytet Gdański
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Photo of dr Sławomir Susz
Politechnika Wrocławska
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Kategorie: Rada Programowa
Do góry.
Skip to content