O Instytucie IBS PAN

Informacje o IBS PAN

✅ IBS PAN jest liderem w dziedzinie interdyscyplinarnych badań systemowych, łącząc nauki takie jak informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria środowiska, telekomunikacja i nauki o zarządzaniu. Badania IBS PAN koncentrują się na analizie, modelowaniu, optymalizacji i podejmowaniu decyzji wobec złożonych problemów wieloelementowych, wieloaspektowych i wielokryterialnych, gdzie występuje niepewność, nieprecyzyjność i brak pełnej informacji.

🔬 W ramach badań systemowych, IBS PAN rozwija innowacyjne metody i narzędzia, takie jak algorytmy modelowania matematycznego, optymalizacji i sterowania, metody statystyczne, modele informacji niedoskonałej oraz zaawansowane techniki informatyczne, obejmujące systemy oparte na wiedzy, inteligentne wyszukiwanie informacji, inteligencję obliczeniową i sztuczną inteligencję.

🌍 Dzięki opracowanym rozwiązaniom, IBS PAN posiada uznaną pozycję na arenie międzynarodowej. Zespoły IBS PAN są globalnie cenione za podejmowanie kluczowych wyzwań gospodarki narodowej, takich jak ochrona środowiska, trwały rozwój, analiza ryzyka, zarządzanie energią oraz gospodarka oparta na wiedzy.

💡 Prace o charakterze zastosowaniowym obejmują szeroki zakres istotnych zagadnień, takich jak modelowanie emisji zanieczyszczeń, ocena ryzyka zanieczyszczeń dla zdrowia ludzi, zarządzanie emisją zanieczyszczeń, niepewności emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie energią w sieciach elektroenergetycznych czy analiza niezawodności systemów.

🌿 Jako IBS PAN jesteśmy dumni z naszego wkładu w rozwiązywanie złożonych problemów ochrony środowiska, takich jak modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, sterowanie oczyszczalniami ścieków, analiza procesów zanieczyszczania atmosfery i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz opracowywanie nowoczesnych systemów wspomagania decyzji.

📈 Dzięki prowadzonym pracom podstawowym i metodologicznym, zespoły IBS PAN są w stanie stosować nowoczesne metody rozwiązywania zadań praktycznych w wielu dziedzinach o dużej złożoności. Innowacje IBS PAN przyczyniają się do rozwoju technologicznego i stawiają nas na czele gospodarki opartej na wiedzy.

Skip to content