ISO 19510:2013

Odkryj normę ISO 19510:2013

ISO 19510:2013 to międzynarodowy standard, który definiuje Notację Modelowania Procesów Biznesowych (BPMN) w wersji 2.0. Ta norma została opracowana przez Organizację Międzynarodową Normalizacji (ISO) we współpracy z Object Management Group (OMG), aby promować jednolite podejście do modelowania procesów biznesowych na całym świecie.

Kluczowe cechy ISO 19510:2013:

  1. Standardowy język: Norma definiuje zasady i elementy BPMN 2.0, co pozwala na konsekwentne i zrozumiałe modelowanie procesów biznesowych w różnych organizacjach.
  2. Interoperacyjność: Dzięki ISO 19510:2013 modele BPMN 2.0 są kompatybilne z innymi standardami i technologiami, co ułatwia wymianę informacji między różnymi systemami i narzędziami.
  3. Elastyczność: Norma pozwala na modelowanie różnorodnych procesów biznesowych, od prostych do bardziej złożonych, a także na adaptację do specyficznych potrzeb organizacji.
  4. Skalowalność: Modelowanie procesów zgodne z ISO 19510:2013 pozwala na łatwe skalowanie rozwiązań, co jest kluczowe dla rosnących i rozwijających się firm.
  5. Wsparcie dla zarządzania procesami: Norma ułatwia wdrożenie i doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi (BPM), co prowadzi do ciągłego doskonalenia organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z normą ISO 19510:2013 i korzystania z jej możliwości w celu poprawy efektywności i konkurencyjności swojej organizacji. Odwiedź stronę OMG (https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/) oraz ISO (https://www.iso.org/standard/62652.html), aby uzyskać więcej informacji na temat BPMN 2.0 i normy ISO 19510:2013. W razie pytań lub potrzeby wsparcia w zakresie wdrożenia standardu w swojej organizacji, nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji.

Skip to content