O BPMN 2.0

Informacje o BPMN 2.0

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) to standard opracowany przez Object Management Group (OMG), który umożliwia modelowanie i dokumentowanie procesów biznesowych w sposób graficzny i łatwo zrozumiały. Specyfikacja BPMN 2.0 jest szeroko stosowana przez analityków procesów biznesowych, aby ułatwić komunikację, analizę i optymalizację procesów w organizacjach.

🔗 Oficjalna strona twórców specyfikacji OMG: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF

Diagramy procesów biznesowych w BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) to graficzne reprezentacje procesów biznesowych, które ułatwiają zrozumienie, komunikację i analizę tych procesów. Są one kluczowym elementem BPMN 2.0 i obejmują różne symbole oraz elementy notacji, które przedstawiają składniki procesów i ich interakcje.

Podstawowe elementy diagramów procesów biznesowych w BPMN 2.0 obejmują:

  1. Zdarzenia (ang. events): Okrągłe symbole reprezentujące zdarzenia, które wpływają na przepływ procesu. Zdarzenia mogą być startowe (rozpoczynające proces), końcowe (kończące proces) lub pośrednie (występujące w trakcie procesu). Zdarzenia mogą być również związane z czasem, komunikatami czy wyjątkami.

  2. Zadania (ang. tasks): Prostokątne symbole przedstawiające jednostkowe działania lub czynności w ramach procesu. Zadania mogą być podstawowe, wysyłające komunikaty, odbierające komunikaty, użytkownika, ręczne, reguł biznesowych czy skryptowe.

  3. Podprocesy (ang. subprocesses): Prostokątne symbole z zaokrąglonymi rogami, które reprezentują złożone działania składające się z wielu zadań i innych elementów. Podprocesy mogą być zwinięte (ukrywające szczegóły) lub rozwinięte (pokazujące szczegóły).

  4. Bramki (ang. gateways): Diamentowe symbole, które kontrolują przepływ sekwencji między elementami procesu, umożliwiając rozgałęzianie, łączenie lub synchronizację przepływów. Bramki mogą być wyłączne (XOR), włączające (AND) czy złączające (OR).

  5. Pule i tory (ang. pools and lanes): Obszary, które reprezentują różne role, uczestników lub jednostki organizacyjne zaangażowane w procesie. Tory to pionowe lub poziome linie w obrębie puli, które umożliwiają dalsze podzielenie na role lub odpowiedzialności.

  6. Łączniki (ang. connectors): Strzałki łączące elementy na diagramie, reprezentujące przepływ sekwencji (ang. sequence flow) między zadaniami, podprocesami i zdarzeniami, przepływ komunikatów (ang. message flow) między uczestnikami czy stowarzyszenia (ang. associations) między elementami procesu i dodatkowymi informacjami.

Diagramy procesów biznesowych BPMN 2.0 umożliwiają analitykom procesów biznesowych oraz innym

uczestnikom zrozumienie, modelowanie i optymalizację procesów biznesowych w różnych organizacjach i sektorach. Wizualne i standardowe podejście BPMN 2.0 umożliwia łatwe tworzenie i modyfikowanie diagramów oraz efektywną komunikację między różnymi zespołami i jednostkami, włączając zarówno specjalistów technicznych, jak i nontechnicznych.

BPMN 2.0 oferuje także zaawansowane funkcje, takie jak zdarzenia związane z czasem (ang. timer events), zdarzenia kompensacyjne (ang. compensation events) czy transakcje, które pozwalają na dokładne odwzorowanie bardziej złożonych scenariuszy biznesowych i przepływów pracy. Oprócz tego, BPMN 2.0 umożliwia modelowanie procesów współbieżnych (ang. parallel processes), co pozwala na przedstawienie złożonych wzorców współpracy między uczestnikami.

Diagramy procesów biznesowych BPMN 2.0 mogą być także wykorzystane do automatyzacji procesów, ponieważ notacja ta jest zgodna z technologiami takimi jak Business Process Execution Language (BPEL), umożliwiając wdrożenie modeli na silnikach procesów biznesowych.

Skip to content