zdjecie
Ph.D.
Piotr A. Kowalski
Assistant Professor

My profile on Google Scholar

My profile on Google Scholar

Articles in scientific journals:

 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Finite numerical sequences as a mathematical model of dynamic states in electrical RLC circuits", Journal of Electrical Engineering, vol. 53, no. 11-12, pp. 328-331, 2002. [Publication]
 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Time Sub-Optimal Control Structures", Journal of Electrical Engineering, vol. 55, no. 3-4, pp. 109-112, 2004. [Publication]
 • P. Kulczycki, R. Wisniewski, P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Hard and soft sub-time-optimal controllers for a mechanical system with uncertain mass", Control and Cybernetics, vol. 33, no. 4, pp. 573-588, 2004. [Publication]
 • P.A. Kowalski, S. Lukasik, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Data-Driven Fuzzy Modeling and Control with Kernel Density Based Clustering Technique", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no. 4C, pp. 83-87, 2008. [Draft]
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "Data Sample Reduction for Classification of Interval Information using Neural Network Sensitivity Analysis", Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6304, pp. 271-272, Springer-Verlag, 2010. [www LNAI]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Bayes classification of imprecise information of interval type", Control and Cybernetics, vol. 40, no. 1, pp. 101-123, 2011. [www C&C]
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Lukasik, "The Complete Gradient Clustering Algorithm: properties in practical applications", Journal of Applied Statistics, vol. 39, no. 6, pp. 1211-1224, 2012. [www JoAS]
 • M. Loza, P.A. Kowalski, "Aplikacje RIA w systemach CMS oraz e-commerce", Pomiary, Automatyka, Robotyka (PAR), vol. 7-8, pp. 102-106, 2012. [www PAR]
 • W. Bidus, D. Dusik, P.A. Kowalski, "Implementacja gry PONG w ukladzie programowalnym FPGA", Pomiary, Automatyka, Robotyka (PAR), vol. 11, pp. 84-87, 2012. [www PAR]
 • P.A. Kowalski, „Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego”, • Technical Transaction, vol. 109 no. 25, pp. 55-79, 2012.
 • P.A. Kowalski, „Evolutionary Strategy for the Fuzzy Flip-Flop Neural Networks Supervised Learning Procedure”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7894, pp. 294-305, Springer-Verlag, 2013.

Chapters in edited volumes

 • P.A. Kowalski, "Skonczone ciagi liczbowe, a uklady dynamiczne", in Analiza systemowa w finansach i zarzadzaniu , J. Holubiec (ed.), vol. 6, pp. 101-110, EXIT, Warsaw, 2004.
 • P.A. Kowalski, "Rownolegly algorytm wyznaczania dwuwymiarowej otoczki wypuklej", in Analiza systemowa w finansach i zarzadzaniu, J. Holubiec (ed.), vol. 8, pp. 56-65, EXIT, Warszawa, 2006.
 • S. Lukasik, P.A. Kowalski, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Fuzzy Model Identification Using Kernel-Density-Based Clustering", in Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Nets and Related Topics. Applications (Volume II), K. Atanassov, P. Chountas, J. Kacprzyk, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, E. Szmidt, S. Zadrozny (eds.), pp. 135-146, EXIT, Warszawa, 2008. [Publication]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Klasyfikacja informacji niedokladnej typu przedzialowego ze zredukowanymi probami wzorcowymi", in Badania operacyjne: Srodowisko naturalne, przestrzen, optymalizacja, O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studzinski (eds.), Instytut Badan Systemowych PAN, seria: Badania systemowe, vol. 63, pp. 305-314, IBS PAN, Warszawa, 2008. [Publication]
 • M. Charytanowicz, J. Niewczas, P. Kulczycki, P. A. Kowalski, S. Lukasik, S. Zak, "A Complete Gradient Clustering Algorithm for Features Analysis of X-ray Images", in Information Technologies in Biomedicine, E. Pietka, J. Kawa (eds.), Springer-Verlag, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 2, pp. 15-25, Berlin Heidelberg, 2010. [Draft]
 • P. A. Kowalski, " Bayesowska klasyfikacja informacji niedokladnej typu przedzialowego", in Innowacyjne rozwiazania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarow, J. Kacprzyk (ed.), pp. 243-255, Warsaw, 2012. [Draft]

Contributions to proceedings at scientific conferences:

 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Przeksztalcenie transmitancji liniowego obwodu elektrycznego RLC z dowolnym wymuszeniem w uogolnione ciagi Fibonacciego", Proceedings: USKN 2001, Cracow, 1 June 2001, pp. 23-26.
 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Przeksztalcenie funkcji czasowej liniowego obwodu elektrycznego RLC w postaci uogolnionych ciagow Fibonacciego we wspolczynniki jego transmitancji", Proceedings: USKN 2001, Cracow, 1 June 2001, pp. 27-31.
 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Zastosowanie skonczonych ciagow liczbowych do opisu stanow nieustalonych w ukladach RLC", Proceedings: USKN 2002, Cracow, 24 May 2002, pp. 187-191.
 • P. Kulczycki, R. Wisniewski, P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Soft Time-Suboptimal Controlling Structure for Mechanical Systems", Fourth International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo2004), Poznan, 17-20 June 2004, pp. 237-242. [Publication]
 • P.A. Kowalski, "Hard and Soft Structures of Sub-Time-Optimal Feedback Controllers", International Conference in Applied Mathematics (ICAM 2004), Bratislava, 16-17 April 2004, s. 19.
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "An algorithm for Bayesian classification of interval information", Ninth International Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2008), Liptovsky Jan (Slovakia), 4-8 February 2008, s. 70. [Publication]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Klasyfikacja informacji niedokladnej typu przedziaLowego ze zredukowanymi probami wzorcowymi", Badania Operacyjne i Systemowe 2008 (BOS 2008) , Warszawa, 18-20 September 2008. Proceedings: Badania operacyjne i systemowe: Srodowisko naturalne, przestrzen, optymalizacja, O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studzinski (eds.), pp. 305-314, IBS PAN (ser. Badania Systemowe, vol 63), Warsaw, 2008. [Publication]
 • P.A. Kowalski, S. Lukasik, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, Data-Driven Fuzzy Modeling and Control with Kernel Density Based Clustering Technique", 15th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Miedzyzdroje, 15-17 October 2008, CD (9 pages). Post-proceedings: Polish Journal of Environmental Studies. [Draft]
 • S. Lukasik, P.A. Kowalski, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Fuzzy Models Synthesis with Kernel-Density Based Clustering Algorithm" Proceedings: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, J. Ma, Y. Yin, J. Yu, S. Zhou (red.), Jinan (Chiny), 18-20 October 2008, vol. 3, pp. 449-453, IEEE Computer Society, Los Alamitos (USA). [Publication]
 • P. Kulczycki, R. Wisniewski, P.A. Kowalski, K. Krawiec, Hard and Soft Sub-Time-Optimal Robust Controllers, ? 9th IFAC Symposium on Robot Control, Gifu (Japan), 9-12 September 2009, pp.689-694, CD: S1A1 (6 pages). [Publication]
 • M. Charytanowicz, J. Niewczas, P. Kulczycki, P.A. Kowalski, S. Lukasik, S. Zak, "Complete Gradient Clustering Algorithm for Features Analysis of X-Ray Images", 2nd International Conference on Information Technologies in Biomedicine, Kamien Slaski, 7-9 June 2010. [Publication]
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "Data Sample Reduction for Classification of Interval Information using Neural Network Sensitivity Analysis", The 14th International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA 2010), Varna (Bulgaria), 8-10 September 2010.
 • P.A. Kowalski, "An Evolutionary Strategy for Fuzzy Flip-Flop Neural Networks Learning", XIII Krajowa Konferencja, Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, (KAEiOG 2011), Warsaw (Poland), 21-22 September 2011. [Publication]
 • P.A. Kowalski, "Zastosowanie wybranych algorytmow obliczen naturalnych w procesie uczenia sieci neuronowych typu Fuzzy Flip Flop", The First International Conference on Automatic Control and Information Technology, Lviv (Ukraine), 15-17 December 2011, abstract: s. 25, CD (4 pages). [Publication]
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Lukasik, "Kompletny Gradientowy Algorytm Klasteryzacji: mozliwozci aplikacyjne w zagadnieniach analizy systemowej", Badania Operacyjne i Systemowe 2012, Warsaw, 17-19 September 2012, CD (12 pages). [Publication]
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Lukasik, "Exemplary Applications of the Complete Gradient Clustering Algorithm in Bioinformatics, Management and Engineering", Fifth Gyor Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Gyor (Hungary), 24-26 September 2012, pp. 102-106. [Publication]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Bayesian Classification of Interval-Type Information", Fifth Gyor Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Gyor (Hungary), 24-26 September 2012, pp. 108-111. [Publication]
 • P.A. Kowalski, „Evolutionary Strategy for the Fuzzy Flip-Flop Neural Networks Supervised Learning Procedure”, 12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane (Poland), 9-13 June 2013.
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, „Klasyfikacja bayesowska przy niestacjonarnych wzorcach”, International Conference on Diagnostics of Processes and Systems, Lagow Lubuski (Poland), 8-11 September 2013.

Unpublished papers:

 • M.Sc. Thesis: "Wlasnosci silnego i slabego trybu sterowania poslizgowego", supervisor prof. Piotr Kulczycki, Cracow University of Technology, 2003.
 • M.Sc. Thesis: "Oprogramowanie ukladu mikrokontrolera ADuC8xx", supervisor prof. Piotr Malecki, Cracow University of Technology, 2003.

Other activities:

 • Expert in the EU co-funded project "Foresight: automatic control, robotics, measurement technology" .
 • Expert in the EU co-funded project "Technology Perspective Krakow-Malopolska 2020".
 • Reviewer for the "Applied Mathematical Modelling" journal.
 • Reviewer for the "International Journal of Applied Mathematics and Computer Science" journal.
 • Reviewer for the "Journal of Applied Statistics" journal.
 • "Journal of Advanced Computing" - member of the Editors Board.
 • „Technical Transaction series Automatic Control” - Executive Editor .
 • Member of Polish Information Processing Society.
 • Member of Member of the Scientific Council of Electrical and Computer Engineering Faculty
 • Member of Scientific Committee of the IADIS Multi Conference Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2010, 2011, 2012, 2013.
 • Member of Scientific Committee of the SoftSec Conference 2011, 2013.
 • Member of Scientific Committee of the The First International Conference on Automatic Control and Information Technology 2011.
 • Member of Scientific Committee of the International Conference on Advanced Computer Systems, ACS-AISBIS 2012.
 • Member of Event Chairs Doctoral Symposium on Recent Advances in Information Technology (DS–RAIT'13), a satellite event of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2013) .