| Rozprawa doktorska

 • "Point-to-point correspondence into stereo pair of images", Gliwice, 2001

| Artykuły w czasopismach i materiałach konferencyjnych

 • "Wybrane aspekty budowy i zastosowania topologii w systemach informacji geograficznej (GIS)",
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka z. 120, str. 151-165, Gliwice, 1996
 • "Budowa trójwymiarowego modelu terenu na podstawie stereopary zdjęć satelitarnych przy wykorzystaniu systemu komputerowego ORTOMAX",
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka z. 120, str. 167-184, Gliwice, 1996.
 • "Methods of the Stereo Matching",
  proceedings of the IASTED International Conference, str. 203-206, Cancun, Mexico, 1997.
 • "Stereo Image Matching Based on Wavelet Transform",
  proceedings of the 13th International Conference on Systems Science, red. Z. Bubnicki, A. Grzech, t. 1, str. 279-284, Wrocław, 1998.
 • "A New Approach to Stereo Image Matching Based on Wavelet Transform",
  proceedings of the IASTED International Conference, str. 454-456, Innsbruck, Austria, 1999.
 • "New approach to stereo image matching based on multiresolution wavelet analysis",
  MG&V, Vol. 9, str. 439-446, Warszawa, 2000.
 • "Wavelet analysis used for point-to-point correspondence",
  proceedings of the IASTED International Conference, t.1, str. 245-250, Innsbruck, Austria, luty, 2001.
 • "Wavelet analysis used for extract disparity in stereo images",
  W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania, KOSYR, red. M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak, str. 137-142, Warszawa, 2001.
 • "Multiresolution wavelet analysis used to stereo image matching"
  proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, red. Z. Bubnicki, A. Grzech, t. 2, str. 85-92, Wrocław, 2001
 • "Wavelet analysis for amplitude elimination in stereo image matching"
  W: Issues in Intelligent Systems. Models and Techniques, red. M. Dramiński i in., str. 59-77, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT,Warszawa, 2005
 • "Amplitude elimination for stereo image matching based on the wavelet analysis",
  MG&V, Vol. 14, Nr 1, str. 103-120, Warszawa, 2005.
 • "Przygotowanie wstępne obrazu do obrazowej bazy danych",
  W: Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, red. A. Grzech, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str.125-134, Wrocław, 2006 >> Wersja PDF
 • "Wyznaczanie faktur we wstępnym przygotowaniu obrazów dla celów obrazowej bazy danych",
  W: BOS 2006: Metody i techniki, str. 397-408, red. J. Kacprzyk i R. Budziński, Wydawnictwo EXIT, Warszawa, 2006>> Wersja PDF
 • "Image Processing for CBIR System",
  proceedings of the ICINCO 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, str. 375-378, Angers, Francja, 2007>> Wersja PDF
 • "Object extraction as a basic process for content-based image retrieval (CBIR) system",
  Opto-Electronics Review, Vol. 15, Nr 4, str. 184-195, Springer, Warszawa, grudzień, 2007
 • "Low-level Analysis a Basic Process for Conten-Based Image Retrieval (CBIR) System",
  10 sympozjum IFAC/IFIP/IFORS/IEA, str. 1-6, IFAC, Seul, Korea, 2007>> Wersja PDF
 • "Analysis of Object Features in Terms of the Dissimilarity of Pattern Recognition"",
  W: Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Genralized Nets and Related Topics. Applications. Vol II, str. 79-96, red. K. Atanassov i in., Wydawnictwo EXIT, Warszawa, 2008.>> Wersja PDF
 • "Struktura wewnętrzna obrazowej bazy danych",
  W: Badania Operacyjne i Systemowe a Zagadnienia Społeczeństwa Informacyjnego, Bezpieczeństwa i Walki, str. 97-106, red. J. Kacprzyk, A. Najgebauer i P. Sienkiewicz, Instytut Badań Systemowych PAN; Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Seria: Badania Systemowe t. 62, Warszawa, 2008.>> Wersja PDF
 • "Database as a Crucial Element for CBIR Systems",
  proceedings of the 2nd International Symposium on Test Automation and Instrumentation, Vol. 4, World Publishing Corporation, str. 1983-1986, Pekin, Chiny, 2008.>> Wersja PDF
 • "The inner structure of Database for the CBIR System",
  proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation - CIMCA08, str. 1-6, red. M. Mohammadian, Wiedeń, Austria, 2008.>> Wersja PDF
 • "Multi-criteria object indexing and graphical user query as an aspect of content-based image retrieval system",
  W: Information Systems Architecture and Technology, red. L. Borzemski, A. Grzech i in., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, str. 103-112, Wrocław, 2009.>> Wersja PDF
 • T. Jaworska, J, Kacprzyk, N. Marín, S. Zadrożny "On Dealing with Imprecise Information in a Content Based Image Retieval System",
  W: Computational Intelligence for Knowledge-Based Systems Design. proceedings of 13th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty, IPMU 2010, red. E. Hüllermeier, R. Kruse, F. Foffmann, LNAI 6178, Springer, str. 149-158, Dortmund, Niemcy, czerwiec/lipiec 2010.
 • "Fuzzy Oriented Graphical User Interface for Content-Based Image Retrieval System",
  11 sympozjum IFAC/IFIP/IFORS/IEA Analysis, Design and Evaluation of Human-Machine System, str. 1-6, IFAC, Valenciennes, Francja, wrzesień 2010.>> Wersja PDF
 • "Graphical Object Classification and Query by Image as an Aspect of Content-Based Image Retrieval System",
  W: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 32, red. J. Owsiński, str. 269-282, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2010.>> Wersja PDF
 • "Aspects of Intuitionistic Fuzzy Sets and Possibility Theory in Graphical Object Classification for CBIR",
  W: Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Applications. Vol II, str. 133-148, red. K. Atanassov i in., Wydawnictwo EXIT, Warszawa, 2010.
  >> Wersja PDF
 • "Korelacja między obiektami graficznymi jako aspekt wyszukiwania ich w obrazowej bazie danych",
  W: Materiały konferencyjne VI-go sympozjum Technik Przetwarzania Obrazu, str. 122-127, Wyd. Politechnika Warszawska IMIO, Warszawa 2010.>> Wersja PDF
 • "The Concept of a Multi-Step Search-Engine for the Content-Based Image Retrieval Systems",
  W: Information Systems Architecture and Technology. Web Information Systems Engineering, Knowledge Discovery and Hybrid Computing, (Red.) L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Zofia Wilimowska, str. 189-200, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.>> Wersja PDF
 • "A Search-Engine Concept Based on Multi-Feature Vectors and Spatial Relationship",
  W: LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE nr 7022, (Red.) H. Christiansen, G De Tré, A. Yazici, Sł. Zadrożny, H. L. Larsen, str. 137-148, Springer, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-24764-4_13
 • "Fuzzy Rules-Based Classifier for Content-Based Image Retrieval",
  W: ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING nr 183, Multimedia and Internet Systems: Theory and Practice, red. A. Zgrzywa, K. Choraś, A. Siemiński, str.3-13, Springer, 2012.
 • "Classification problem in CBIR",
  W: Journal of Theoretical and Applied Computer Science, t. 7, nr 2, str. 3-15, 2013.
  >> www.jtacs.org/archive/2013/2/1
 • "Towards Fuzzy Classificaton in CBIR",
  W: Information Systems Architecture and Technology. Knowledge Based Approach to the Design, Control and Decision Support, (Red.) L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Zofia Wilimowska, str. 53-62, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.>> Wersja PDF
 • "Spatial representation of object location for image matching in CBIR",
  W: ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING nr 314, New Research in Multimedia and Internet Systems, red. A. Zgrzywa, K. Choraś, A. Siemiński, str. 25-34, Springer, 2014.
 • >> Wersja PDF
 • "Application of Fuzzy Rule-Based Classifier to CBIR in comparison with other classifiers",
  W: 11th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 19-21.08.2014, Xiamen, Chiny, (Red.) M. Li, L. Wang, D. Zhang, T. Li, str. 119-124, IEEE, 2014.
 • >> Wersja PDF
 • "Query techniques for CBIR",
  W: ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING nr 400, Flexible Query Answering Systems 2015, red. T. Andreasen, H. Christiansen, J. Kacprzyk, H. Larsen, G. Pasi, O. Pivert, G. De Tre, M. A. Vila, A. Yazici, S. Zadrożny, str. 403-416, Springer, 2015.
 • >> Wersja PDF
 • "CBIR search engine for user designed query (UDQ)",
  W: Proceedings of the 7th International Join Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineeing and Knowledge Management, Vol. 1 KDIR, str. 372-379, 12-14.11.2015, Lizbona, Portugalia, SCITEPRESS, 2015.
 • >> Wersja PDF
 • "How to Compare Search Engines in CBIR?",
  W: Proceedings of the SAI COMPUTING CONFERENCE 2016, str. 280-289, 13-15.07.2016, Londyn, Wielka Brytania, IEEE, 2016.
 • >> Wersja PDF
 • "An Asymmetric Approach to Signature Matching",
  W: ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING nr 506, Multimedia and Network Information Systems, red. A. Zgrzywa, K. Choraś, A. Siemiński, str. 27-37, Springer, 2017.
 • >> Wersja PDF
 • P. Chmiel, M. Ganzha, T. Jaworska, M. Paprzycki"Combining Semantic Technologies with a Content-based Image Retrieval System -- Preliminary Considerations",
  W: Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AIP Conf. Proc. Vol. 1895, str. 100001-1–100001-12, the American Institute of Physics, 2017, doi: 10.1063/1.5007405.
  >>  http://dx.doi.org/10.1063/1.5007405
 • "A Concept of Visual Knowledge Representation",
  W: ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING nr 833, Multimedia and Network Information Systems, red. K. Choraś, M. Kopel, E. Kukla, A. Siemiński, str. 13-22, Springer Nature Switzerland, 2019, >> Wersja PDF
  doi: 10.1007/978-3-319-98678-4_4
  >>  https://doi.org/10.1007/978-3-319-98678-4_4

| Raporty badawcze

 • "Wizualizacja w oparciu o GIS w kontroli jakości powietrza" Raport: A30.87/96, Warszawa, 1996
 • "Wizualizacja danych z bazy GUS w oparciu o mapę Polski" Raport: J25.95/97, Warszawa, 1997
 • "Interface do programu REGFOR3 wykonany w języku AML dla ARC/INFO" Raport: A30.87/98, Warszawa, 1998
 • "Interface do programu REGFOR3 wykonany w języku AML dla ARC/INFO" Wer II, Raport: A30.87/99, Warszawa, 1999
 • "Obrazowa baza danych" Raport: RB/37/2005, Warszawa, 2005
 • F. Berzal, J.C. Cubero, T. Jaworska, J. Kacprzyk, N. Marin, M. Vila, S. Zadrożny: "General framework for computeing with graphical objects using fuzzy-based programming", Raport Badawczy: RB/39/2009, Warszawa, 2009
 • "Some aspects of intuitionistic fuzzy sets and possibility theory as an approach to graphical object semantics for CBIR", Raport Badawczy: RB/40/2009, Warszawa, 2009
 • "Graphical object indexing and query by image as an aspect of Content-Based Image Retrieval System", Raport Badawczy: RB/41/2009, Warszawa, 2009
 • A. Cena, P. Grzegorzewski, O. Hryniewicz, T. Jaworska, A. Kochański, A. Olwert, B. Żogała-Siudem: "Zaawansowane techniki modelowania własności żeliwa sferoidalnego", Raport Badawczy: RB/32/2013, Warszawa, 2013
 • "Content-Based Image Retrieval", Raport Badawczy: RB/31/2015, Warszawa, 2015
 • T. Jaworska, A. Kaliszewska, C. Nalborski: "Zaawansowane techniki informatyczne wspomagające opracowanie materiału ceramicznego", Raport Badawczy: RB/33/2015, Warszawa, 2015
 • "Content-Based Image Retrieval Tools and Techniques", Raport Badawczy: RB/43/2016, Warszawa, 2016