ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (ZPJ)

ang. Total Quality Management (TQM)

Jarosław Sikorski

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ

Spis wykładów:
1. PODSTAWOWE POJĘCIA
2. WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (ISO 9000)
3. METODY PLANOWANIA I POPRAWY JAKOŚCI
4. METODY STEROWANIA JAKOŚCIĄ
5. SZKOŁA KUBUSIA PUCHATKA

Strony WWW związane z tematem:   14 zaleceń W.Edwardsa Deminga   Instytut Josepha M.Jurana
    Instytut W.Edwardsa Deminga   Philip Crosby Associates II, Inc.

Materiały
dydaktyczne
 

Strona
prywatna