zdjecie
dr hab. inż.
Piotr Andrzej Kowalski
AdiunktProfile

My profile on Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4041-6900

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Finite numerical sequences as a mathematical model of dynamic states in electrical RLC circuits", Journal of Electrical Engineering, vol. 53, nr 11-12, ss. 328-331, 2002. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Time Sub-Optimal Control Structures", Journal of Electrical Engineering, vol. 55, nr 3-4, ss. 109-112, 2004. [Publikacja]
 • P. Kulczycki, R. Wisniewski, P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Hard and soft sub-time-optimal controllers for a mechanical system with uncertain mass", Control and Cybernetics, vol. 33, nr 4, ss. 573-588, 2004. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, S. Łukasik, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Data-Driven Fuzzy Modeling and Control with Kernel Density Based Clustering Technique", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, nr 4C, ss. 83-87, 2008. [Draft]
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "Data Sample Reduction for Classification of Interval Information using Neural Network Sensitivity Analysis", Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6304, ss. 271-272, Springer-Verlag, 2010. [www LNAI]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Bayes classification of imprecise information of interval type", Control and Cybernetics, vol. 40, nr 1, ss. 101-123, 2011. [www C&C]
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Łukasik, "The Complete Gradient Clustering Algorithm: properties in practical applications", Journal of Applied Statistics, vol. 39, nr 6, ss. 1211-1224, 2012. [www JoAS]
 • M. Łoza, P.A. Kowalski, "Aplikacje RIA w systemach CMS oraz e-commerce", Pomiary, Automatyka, Robotyka (PAR), vol. 7-8, ss. 102-106, 2012. [www PAR]
 • W. Biduś, D. Dusik, P.A. Kowalski, "Implementacja gry PONG w układzie programowalnym FPGA", Pomiary, Automatyka, Robotyka (PAR), vol. 11, ss. 84-87, 2012. [www PAR]
 • P.A. Kowalski, „ Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego”, Technical Transaction, vol. 109 nr 25, ss. 55-79, 2012.
 • P.A. Kowalski, "Evolutionary Strategy for the Fuzzy Flip-Flop Neural Networks Supervised Learning Procedure", Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7894, ss. 294-305, Springer-Verlag, 2013.
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Bayes Classification for Nonstationary Patterns", International Journal of computational Methods, vol. 12(2), pp.1550008-1-1550008-19, 2015.
 • P.A. Kowalski, S. Lukasik, "Training Neural Networks with Krill Herd Algorithm", Neural Processing Letters, vol. 44(1) pp. 5-17, 2016. doi:10.1007/s11063-015-9463-0
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "A Complete Algorithm for the Reduction of Pattern Data in the Classification of Interval Information", International Journal of Computational Methods, vol. 13(3), pp. 1650018-1 – 1650018-26, 2016. doi:10.1142/S0219876216500183
 • S. Łukasik, A.M. de Almeida, P.A. Kowalski, A. Falcão, R.A. Ribeiro, P. Kulczycki, " Survey of Object-Based Data Reduction Techniques in Observational Astronomy", Open Physics, vol.14, pp. 579-586, 2016.
 • J. Kempter, P.A. Kowalski, N. Adamkowska, "Computational modelling of cormorant swarm", Ecological Informatics, vol. 35, pp. 59-65, 2017. doi: 10.1016/j.ecoinf.2016.12.001
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "Interval Probabilistic Neural Network", Neural Computing and Applications, vol. 28(4), pp. 817–834, 2017. doi: 10.1007/s00521-015-2109-3
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Łukasik, „Identification of Atypical (Rare) Elements – A Conditional, Distribution-Free Approach”, IMA Journal of Mathematical Control and Information, vol. 35, pp. 923–937, 2018. doi: https://doi.org/10.1093/imamci/dnx007.
 • P. A. Kowalski and K. Maciej. “Determining Significance of Input Neurons for Probabilistic Neural Network by Sensitivity Analysis Procedure”. Computational Intelligence 2018.
 • M. Charytanowicz, P. Kulczycki, P. A. Kowalski, S. Lukasik, and R. Czabak-Garbacz. “Classification of Wheat Grains Using X–ray Images”. Computers and Electronics in Agriculture vol. 144, pp. 260–268, 2018. doi: 10.1016/j.compag.2017.12.004.
 • P. A. Kowalski and K. Maciej. “Sensitivity Analysis for Probabilistic Neural Network Structure Reduction”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol.29(5), pp. 1919–1932, 2018. doi: 10.1109/TNNLS.2017.2688482.
 • M. Kusy and P. A. Kowalski. “Weighted Probabilistic Neural Network”. Information Sciences vol. 430–43, pp. 65–76, 2018.
 • A. Nowosielski, P. A. Kowalski, and P. Kulczycki. “Ensembling a Linear Eegression model with an error Mitigation Component”. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems vol. 12. no. 1, pp. 40–43, 2018. doi:10.14313/JAMRIS_1-2018/5

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • P.A. Kowalski, "Skończone ciągi liczbowe, a układy dynamiczne", w: "Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu", J. Hołubiec (red.), EXIT, vol. 6, ss. 101-110, Warszawa, 2004.
 • P.A. Kowalski, "Równoległy algorytm wyznaczania dwuwymiarowej otoczki wypukłej", w: "Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu", J. Hołubiec (red.), EXIT, vol. 8, ss. 56-65, Warszawa, 2006.
 • S. Łukasik, P.A. Kowalski, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Fuzzy Model Identification Using Kernel-Density-Based Clustering", w: "Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Nets and Related Topics. Applications (Volume II)", K. Atanassov, P. Chountas, J. Kacprzyk, M. Krawczak, P. Melo-Pinto, E. Szmidt, S. Zadrożny (red.), EXIT ss. 135-146, Warszawa, 2008. [Publikacja]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Klasyfikacja informacji niedokładnej typu przedziałowego ze zredukowanymi próbami wzorcowymi", w: "Badania operacyjne: Środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja", O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński (red.), Instytut Badań Systemowych PAN, seria: Badania systemowe", vol. 63, ss. 305-314, IBS PAN, Warszawa, 2008. [Publikacja]
 • M. Charytanowicz, J. Niewczas, P. Kulczycki, P. A. Kowalski, S. Łukasik, S. Żak, "A Complete Gradient Clustering Algorithm for Features Analysis of X-ray Images", w: "Information Technologies in Biomedicine", E. Pietka, J. Kawa (red.), Springer-Verlag, seria: Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 2, ss. 15-25, Berlin Heidelberg, 2010. [Draft]
 • P. A. Kowalski, „ "Bayesowska klasyfikacja informacji niedokładnej typu przedziałowego”", w: "Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów”", J. Kacprzyk (red.), PIAP, ss. 243-255, Warszawa, 2012. [Draft]

Udział w konferencjach naukowych:

 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Przekształcenie transmitancji liniowego obwodu elektrycznego RLC z dowolnym wymuszeniem w uogńlnione ciągi Fibonacciego", Proceedings: USKN 2001, Kraków, 1 czerwca 2001, ss. 23-26.
 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Przekształcenie funkcji czasowej liniowego obwodu elektrycznego RLC w postaci uogólnionych ciągów Fibonacciego we wspóczynniki jego transmitancji", Proceedings: USKN 2001, Kraków, 1 czerwca 2001, ss. 27-31.
 • P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Zastosowanie skończonych ciągów liczbowych do opisu stanów nieustalonych w układach RLC", Proceedings: USKN 2002, Kraków, 24 maja 2002, ss. 187-191.
 • P. Kulczycki, R. Wisniewski, P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Soft Time-Suboptimal Controlling Structure for Mechanical Systems", Fourth International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo 2004), Poznań, 17-20 czerwca 2004, ss. 237-242. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, "Hard and Soft Structures of Sub-Time-Optimal Feedback Controllers", International Conference in Applied Mathematics (ICAM 2004), Bratysława, 16-17 kwietnia 2004, s. 19.
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "An algorithm for Bayesian classification of interval information", Ninth International Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2008), Liptovsky Jan (Słowacja), 4-8 luty 2008, s. 70. [Publikacja]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Klasyfikacja informacji niedokładnej typu przedziałowego ze zredukowanymi próbami wzorcowymi", Badania Operacyjne i Systemowe 2008 (BOS 2008) , Warszawa, 18-20 września 2008. Proceedings: "Badania operacyjne i systemowe: Środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja", O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński (eds.), ss. 305-314, IBS PAN (ser. Badania Systemowe, tom 63), Warszawa, 2008. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, S. Łukasik, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Data-Driven Fuzzy Modeling and Control with Kernel Density Based Clustering Technique", 15th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, Międzyzdroje, 15-17 października 2008, CD (9 stron). Post-proceedings: "Polish Journal of Environmental Studies". [Draft]
 • S. Łukasik, P.A. Kowalski, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, "Fuzzy Models Synthesis with Kernel-Density Based Clustering Algorithm" ? Proceedings: "Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery", J. Ma, Y. Yin, J. Yu, S. Zhou (red.), Jinan (Chiny), 18-20 pa?dziernika 2008, vol. 3, ss. 449-453, IEEE Computer Society, Los Alamitos (USA). [Publikacja]
 • P. Kulczycki, R. Wisniewski, P.A. Kowalski, K. Krawiec, "Hard and Soft Sub-Time-Optimal Robust Controllers", 9th IFAC Symposium on Robot Control, Gifu (Japonia), 9-12 września 2009, ss.689-694, CD: S1A1 (6 stron). [Publikacja]
 • M. Charytanowicz, J. Niewczas, P. Kulczycki, P.A. Kowalski, S. Łukasik, S. Żak, "Complete Gradient Clustering Algorithm for Features Analysis of X-Ray Images", 2nd International Conference on Information Technologies in Biomedicine, Kamień Śląski, 7-9 czerwca 2010. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, P. Kulczycki, "Data Sample Reduction for Classification of Interval Information using Neural Network Sensitivity Analysis", The 14th International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA 2010), Varna (Bułgaria), 8-10 wrzeńnia 2010.
 • P.A. Kowalski, "An Evolutionary Strategy for Fuzzy Flip-Flop Neural Networks Learning", XIII Krajowa Konferencja, Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, (KAEiOG 2011), Warszawa (Polska), 21-22 września 2011. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, "Zastosowanie wybranych algorytmów obliczeń naturalnych w procesie uczenia sieci neuronowych typu Fuzzy Flip Flop", The First International Conference on Automatic Control and Information Technology, Lwów (Ukraina), 15-17 grudnia 2011, streszczenia: s. 25, CD (4 strony). [Publikacja]
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Łukasik, "Kompletny Gradientowy Algorytm Klasteryzacji: możliwości aplikacyjne w zagadnieniach analizy systemowej", Badania Operacyjne i Systemowe 2012, Warszawa, 17-19 września 2012, CD (12 stron). [Publikacja]
 • P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, S. Łukasik, "Exemplary Applications of the Complete Gradient Clustering Algorithm in Bioinformatics, Management and Engineering", Fifth Gyor Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Gyor (Węgry), 24-26 września 2012, ss. 102-106. [Publikacja]
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, "Bayesian Classification of Interval-Type Information", Fifth Gyor Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Gyor (Węgry), 24-26 wrze?nia 2012, ss. 108-111. [Publikacja]
 • P.A. Kowalski, „Evolutionary Strategy for the Fuzzy Flip-Flop Neural Networks Supervised Learning Procedure”, 12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane (Polska), 9-13 czerwiec 2013.
 • P. Kulczycki, P.A. Kowalski, „Klasyfikacja bayesowska przy niestacjonarnych wzorcach”, International Conference on Diagnostics of Processes and Systems, Lagow Lubuski (Polska), 8-11 września 2013.

Prace niepublikowane:

 • Praca magisterska: "Własności silnego i słabego trybu sterowania poślizgowego", promotor prof. Piotr Kulczycki, Politechnika Krakowska, 2003.
 • Praca magisterska: "Oprogramowanie układu mikrokontrolera ADuC8xx", promotor prof. Piotr Malecki, Politechnika Krakowska, 2003.

Inna działalność:

 • Ekspert programu "Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej" (PO IG, EFRR).
 • Ekspert programu "Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020" (PO IG).
 • Recenzent dla czasopisma „Applied Mathematical Modelling”.
 • Recenzent dla czasopisma „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”.
 • Recenzent dla czasopisma „Journal of Applied Statistics”.
 • Członek Editorial Board czasopisma „Journal of Advanced Computing”.
 • Executive Editor „Technical Transaction series Automatic Control”.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (sekcja małopolska).
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
 • Członek Scientific Committee of the IADIS Multi Conference Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2010, 2011, 2012, 2013.
 • Członek Scientific Committee of the SoftSec Conference 2011, 2013.
 • Członek Scientific Committee of the The First International Conference on Automatic Control and Information Technology 2011.
 • Członek Scientific Committee of the International Conference on Advanced Computer Systems, ACS-AISBIS 2012.
 • Członek Event Chairs Doctoral Symposium on Recent Advances in Information Technology (DS–RAIT'13), a satellite event of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2013) .