Rok akademicki 2013/2014:
DataReferent Tytuł
26.V.2014 Lucian Coroianu (University of Oradea) Recent results in ranking fuzzy numbers
7.IV.2014 Barbara Pękala (URz) Własności przedziałowych relacji rozmytych
31.III.2014 Anna Cena Fifty shades of producers assessment
3.III.2014 Marek Gągolewski An axiomatization of tools measuring variability, spread, or scatter of numeric sequences, their relation to aggregation functions and applications in decision making
17.I.2014 Katarzyna Kaczmarek Podsumowania lingwistyczne w analizie szeregów czasowych
10.I.2014 Janusz Matuszewski Wybrane zagadnienia z metod predykcyjnych marketingu
20.XII.2013   Spotkanie (przed)swiateczne
6.XII.2013   XXXIX Konferencja "Statystyka Matematyczna - Wisła 2013
29.XI.2013 Barbara Żogała-Siudem Problem doboru zmiennych w przypadku dużej liczby atrybutów
22.XI.2013 Jan Lasek Rankingi osi±gnięć: od piłki nożnej do nauki
15.XI.2013   Naukowe wspomnienia z wakacji, czyli refleksje postkonferencyjne