Prof. dr hab.
Przemysław Grzegorzewski

Instytut Badań Systemowych
Polska Akademia Nauk
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa

in English english version
Pokój: 217 (II piętro)
Telefon: +(48) 22 381 02 07
Fax: +(48) 22 381 01 05


Przemysław Grzegorzewski

| Lista publikacji | Referaty konferencyjne | Seminarium SiAD | Konferencje | Różności |

| Materiały dydaktyczne | Wydział MiNI | SMAD |

Zainteresowania naukowe:

  • Statystyka matematyczna
  • Teoria zbiorów rozmytych
  • Analiza danych
  • Soft computing

Działalność dydaktyczna:

  • Statystyka matematyczna
  • Metody nieparametryczne
  • Statystyczne metody wspomagania decyzji

Działalność na rzecz nauki:

  • Organizator konferencji: SMPS 2014; Statystyka Matematyczna - Wisła 2011; WSIM 2010; ISQC'04; WISSC 2004; WISIS 2004; WISSC 2003; SMPS 2002; Statystyka Matematyczna - Wisła 2001; EYSM'97