| Bieżące stanowiska

  • Zastępca dyrektora ds naukowych, Instytut Badań Systemowych PAN (IBS PAN)
  • Pracownik naukowy w Zakładzie Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN
  • Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych
  • Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

|